GECEDRAL®

Accelerator – Gecedral®

Våra inställningsacceleratorer Gecedral® har visat sig vara idealiska för alla dina behov i sprutbetong och för andra cementbundna
system. Vi kan erbjuda olika produkter för olika behov:

  • Alkalisk och alkali-fri inställningsaccelerator
  • Vår lösning för ringformig gummimelning
  • Olika produkter för cementbunden murbruk, gips och betong
  • Produkter som används som tixotropa medel