Tillverkningsindustrin

Tillverkningsindustrin

I alla industrisektorer är produktivitet och ekonomisk effektivitet de viktigaste faktorerna för hållbar framgång. Tillförlitliga och hållbara produktionsanläggningar tillsammans med kyl-, pann- och avloppssystem spelar därför en viktig roll.

Kurita har i mer än 60 år specialiserat sig på vatten- och processbehandling. 5.650 anställda arbetar på uppdrag av kunder inom olika industriområden världen över med anpassade behandlingskoncept och tjänster, vilka säkerställer en säker och ekonomiskt fördelaktig drift.

Gör ert val nedan:

 

Vi står gärna till er tjänst