Geotermi

Geotermi

Under de senaste 10 åren har den geotermiska kraftindustrin fyrdubblat sin kapacitet och positionerat sig som en av de grönaste och snabbast växande energin på jorden.

Geotermisk energi är hållbar, tillförlitlig och miljövänlig och även om den är begränsad till områden nära tektoniska gränser, har teknikförbättringarna i de möjliga användningsområdena av denna resurs en direkt inverkan på byggandet av nya anläggningar och marknadens expansion.

Naturligtvis är denna teknik inte fri från utmaningar. På grund av jordens perforering och mängden olika material i marken, som ändras från en terräng till en annan, kan den geotermiska produktionsplatsen möta flera problem:

• Korrosion
• Höga kiseldioxidutsläpp
• Mikrobiologisk tillväxt
• Beläggningsproblem
• Vätskeförorening
• PbS- och BaSO4-avlagringar

Kurita är den perfekta partnern för att hjälpa de geotermiska sidorna att förbättra sin dagliga produktion och minska de naturliga utmaningarna för geotermisk teknik.

Vårt geotermiska produktsortiment omfattar behandling av de olika zonerna i processen och erbjuder innovativa lösningar för turbiner, borrar mm.

Tveka inte att kontakta våra experter på området, vi kommer gärna för att konsultera och hitta den bäst lämpade lösningen för er.

Ladda ner vår senaste broschyr om detta  här

Har ni dammproblem?

Vi erbjuder dammkontroll för bulkmaterial och hanteringslösningar.

Vi står gärna till er tjänst