Gilufix® FT Teknologi

Gilufix® FT Technology – Den senaste banbrytande tekniken inom pappersindustrin

Den europeiska pappersindustrin är ledande i att använda avfallspapper som råvara. Somliga typer av papper som förpackningspapper, tidningspapper och ibland vävnad produceras med 100% återvunnet fibermaterial. Naturligtvis orsakar användningen av återvunnet fibermaterial i pappersframställningsprocessen flera oönskade besvär, den största av dem är ”Stickies”. Stickies är vad man kallar klibbiga material i avloppsvatten som skapar avlagringar i pappersmaskinens kretslopp vilket kan påverka papperskvaliteten negativt eller leda till enorma produktionsförluster genom rengöringstider.

Kuritas tillvägagångssätt för att hantera stickies är vår innovativa och patenterade Gilufix® FT Technology, en ny generation polymerer som gör det möjligt för tillverkare att enkelt bli av med detta ämne ur processen.

Fördelar med Gilufix® FT:

  • Minskade maskinrengöringstider
  • Livsmedelskompatibel enligt rekommendation BfR XXXVI
  • Ej klassificerad enligt CLP-föreskrifter
  • Patenterad kemi
  • Enligt FDA part 176 - Indirekta livsmedelstillsatser: Pappers- och kartongkomponenter

Produktionsförlusterna i Europa beroende på skador som orsakas av stickies uppskattas till 700 miljoner euro / år
Kurita´s Gilufix® FT förbättrar det dagliga arbetet och minskar produktionsförluster avsevärt.

Kontakta våra experter och upptäck mer om vår Gilufix® FT-teknologi!

Vi står gärna till er tjänst