Oorganiska flockningsmedel och fixeringsmedel – Gilufloc®

Polyaluminiumklorider har använts framgångsrikt eftersom neutral papperstillverkning blev en standard inom industrin. Kunder som använder våra Gilufloc®-tillsatser kan uppnå följande fördelar:

  • Förbättrad prestanda genom fixering av Rosin, AKD eller ASA-bindningsmedel
  • Effektiv fixering av anjonisk avfall
  • Nedbrytning och flockning av kolloidala substanser i högbelastade vattensystem
  • Accelererad prestanda hos organiska polymerer för avlopp och avloppsavvattning
  • Kombinerad med vår katjonbaserade produktserie Perglutin får man en oslagbar lösning för att binda önskad linerkvalitét

Vår Gilufloc®-portfölj innehåller ett brett sortiment av PAC-kvaliteter som erbjuder olika grundnivåer och Al2O3-innehåll.

Vi står gärna till er tjänst