GILUFLOC®

Oorganiska flockning -och bindningsmedel – Gilufloc®

Polyaluminiumklorider (PAC) har använts framgångsrikt sedan neutral papperstillverkning blev standard inom industrin. Våra Gilufloc®-tillsatser innebär många fördelar:

  • Förbättrad prestanda för våtbindning genom fixering av Rosin, AKD eller ASA-bindningsmedel
  • Effektiv fixering av anjoniskt avfall
  • Utfällning och flockning av kolloidala substanser i högbelastade vattensystem
  • Accelererad prestanda hos organiska polymerer för avvattning och slamavvattning

Vår GIiufloc®-portfölj innehåller ett brett sortiment av PAC-kvaliteter som erbjuder olika grundnivåer och aluminiumhalt