GILUNAL®

Borersättning- Gilunal®

Gilunal® A Vårt aktiva, lättlösliga, koncentrerade aluminiumsalt för applicering som tillsats i stärkelse- och dextrinhaltiga limsystem. Bättre prestanda och säkerhet än Borax:

Vad Gilunal® erbjuder:

  • Kontroll av viskositetsstabilitet, vidhäftning, bindning, filmbildning under produktion
  • Ej korrosiv, inte ett farligt ämne
  • Motsvarar rekommendation 36. av BfR - tillåtet för matförpackning
  • Enligt REACH Art. 33, pass. 3 (utan bor) och nordiska svanenmärket