Den hållbara bindningen för stärkelse och dextrinhaltiga limsystem

LOCK

Borsyra var för bara några år sedan en absolut nödvändig tillsats för klisterlim och för olika industriella användningsområden. 2011 inkluderades borsyra i kandidatlistan SVHC (substances of very high concern) över CMR-klassificerade kemikalier av ECHA. Detta innebar en stor utmaning vid tillverkning och lindning av kartongkärnor och pappersrör och liknande industrier.

Kurita har löst ett pågående industriellt problem: Borfri dextrinlimbindning som en perfekt lösning för kärnkartongindustrin. Med Gilunal® A som borfritt stabiliseringsmedel i stärkelse och dextrinlimformuleringar säkerställer Kurita lönsamheten och användningen av konventionella tekniska procedurer.

Gilunal® A
VÅRT BIDRAG TILL HÅLLBARHET
Kurita har löst ett urgammalt industriellt problem:
Borfri dextrinlimbindning - utveckling av ett giftfritt alternativ

Gilunal® A är en icke-korrosiv och ofarlig substans. Den kontrollerar perfekt stabiliteten, reologin och vätbarheten hos de ytor som ska bindas. Gilunal® A tillhandahåller kontrollerad viskositetstabilitet, vidhäftning, bindning & filmbildning under produktionen. Limblandningarna som härrör från detta förblir stabila och processbara under en lång tid. Gilunal® A används vanligen i dextrinlim för tillverkning och lindning av kartong och pappersrör på automatiserad höghastighetsutrustning. Det kan tillsättas till blandningen som granulat eller pulver genom omröring eller dispergering vilket gör de önskade vidhäftningsnivåerna enkla att uppnå.

Gilunal® A, den gröna revolutionen för dextrinbaserade bindemedelssystem

  • Borfri teknologi listad i BfR 36 ”positive register”– för mat och förpackning
  • Patenterad teknologi
  • Användarvänlig och lättlöslig produkt
  • Mycket aktiv under tillämpningen
  • Innehåller inga substanser som listas i SVHC (substanser av särskild fara)

Gilunal®A - hållbar bindning med positiv inverkan på människa & miljö, jämförbar med den senaste teknologin

Ekonomi, miljö och socialt ansvar påverkar varandra:

  • Gilunal® A säkerställer lönsamhet och optimerande av produktionsprocesser
  • Gilunal® A är säkert att använda och har god tillgänglighet
  • Gilunal® A är en giftfri ersättning för hälsofarliga produkter som innehåller bor

 

Behöver ni support? Våra experter hjälper er personligen och individuellt.Vi står gärna till er tjänst