Den hållbara bindningen för stärkelse och dextrinhaltiga limsystem

LOCK

Borsyra var för bara några år sedan en absolut nödvändig tillsats för klisterlim och andra industriella användningsområden.

2011 inkluderades Borsyra i kandidatlistan SVHC över CMR-klassificerade kemikalier av ECHA. Detta innebar en stor utmaning för pappersindustrin.

Med Gilunal® A som borfritt stabiliseringsmedel i stärkelse och dextrinlimformuleringar säkerställer Kurita lönsamheten och användningen av konventionella tekniska procedurer.

Gilunal® A
Vårt bidrag till hållbarhet
Kurita har löst ett urgammalt industriellt problem
Borfri dextrinlimbindning - ett giftfritt alternativ

Gilunal® A kontrollerar perfekt stabiliteten, reologin och vätbarheten hos de ytor som ska bindas. De kvarstående bindande medlen förblir stabila och bearbetas under lång tid. Gilunal® A används vanligen i dextrinlim för tillverkning och lindning av kartong och pappersrör på automatiserad höghastighetsutrustning .Gilunal kan tillsättas till blandningen som granulat eller pulver genom omröring eller dispergering vilket gör de önskade adhesionsnivåerna enkla att uppnå.

Gilunal®A - Hållbar bindning med positiv inverkan på människa & miljö

 

Ekonomi, miljö och socialt ansvar påverkar varandra:

  • Gilunal® A säkerställer lönsamhet och optimerande av produktionsprocesser
  • Gilunal® A är säkert att använda och har god tillgänglighet
  • Gilunal® A är en giftfri ersättning för hälsofarliga produkter som innehåller Boron

 

Önskar ni mer information? Kontakta oss för personlig hjälp av våra experter.