Vårt rika arv

Milstolpar


1949 Kurita Water Industries Ltd. grundas i Japan; Försäljning av kemikalier för värmepannor
1951 Börjar jobba med vattenreningsanläggningar och första utvecklingscentret anläggs.
1953 Startar verksamheten för kemisk rengöring
1958 Underhåll –och serviceverksamheten expanderar
1961 Noterad på Tokyo-börsen och Osaka Securities Exchange
1962 Andra utvecklingscentret sätts i bruk.
1965 Ny kemisk produktlinje för processbehandlingar
1973 Utveckling av ”ultrapure” vattenproduktionsteknik för elektronikindustrin
1985 Etablering av tredje utvecklingscentret.
1986 Distribution av verktygsrengöringsmedel inom halvledarindustrin
1989 Kurita Europe GmbH grundas i Tyskland
1991 Börjar jobba med jordrening
1997 Etablering av Kurita Water and Environment Foundation. Stiftelsen främjar valda vetenskapliga undersökningar och forskningsprojekt om vatten och miljö.
2001 Etablering av Land Solution Inc., ett konsultföretag för markrening
2002 Start av ultrabärande vattenförsörjning som operatörsmodell
2003 Kurita är noterat i NAI (Nature-Stock-Index)
2005 Fjärde utvecklingscentret etableras
2015 Förvärvar vatten, papper och aluminium-verksamheten (tidigare BK Giulini) från Israel Chemicals Ltd. och Kurita Europe APW GmbH grundas
2016 Kurita Europe GmbH, Viersen och Kurita Europe APW GmbH, Ludwigshafen slås ihop och bildar ett ännu starkare Kurita Europe

Från Japan till världen


Kuritas framgångssaga började i mitten av förra seklet: Haruo Kurita grundade Kurita Water Industries Ltd i Japan 1949. I början tillhandahöll företaget kemiska produkter för behandling och optimering av pannvatten till marinen. Kurita breddade snart sitt sortiment och erbjöd kort därefter även system för vattenbehandling. Nästa expansion kom på 1960-talet med kemiska lösningar för processoptimering inom pappersproduktion, petrokemisk industri och stålproduktion.

Den växande expertisen inom vatten- och processbehandling, den ledande positionen på asiatiska marknaden samt kontinuerlig forskning och utveckling har gjort det möjligt för Kurita Water Industries att befästa sin position som en stark global aktör. Nu består koncernen av mer än 55 internationella filialer och dotterbolag - varav en av dessa är Kurita Europe GmbH.

Vi står gärna till er tjänst