HydroBio® Advance

HydroBio® Advance – Online metod för att övervaka och fastställa biofilm i alla vattensystem

Nu tillgänglig med nya funktioner som automatisk flödeskompensation för beläggningsmätningar och en ny sensor för geotermiska applikationer upp till 250°C.

Biofilmer är ett problem i nästan alla industrier som använder vatten i sin process. Biofilm i vatten och i synnerhet i kylsystem har perfekta förhållanden för att växa: rätt temperatur, stor mängd näringsämnen och mycket solljus.  Kontroll av biofilm i vatten är därför avgörande för att begränsa tillväxten av mikroorganismer, särskilt patogener som legionella.

Biofilm bildas på rörledningarnas och rörens ytor, de härrör från luftburna föroreningar och kan därför inte undvikas i kyltorn. Därför är det mycket viktigt att övervaka biofilmens tjocklek för kontroll av mikrobiologin i alla vattendistributionssystem.

Kuritas HydroBio® Advance är en processgodkänd utrustning och som använder en innovativ on-line metod för att fastställa och övervaka biofilm. När biofilmen utvecklas på rörytan mäter HydroBio® Advance biofilmerna på ytan på ett specialrör eller sk sheetsensor. Denna innovativa metod kombinerar en mycket känslig mätning av värmeöverföring med och fastställande av biofilm. Trots att den är mycket känslig är mätningen mycket robust och påverkas inte av suspenderade fasta partiklar, färg eller grumlighet i vattnet.

HydroBio® Advance är inte enbart utformad för att mäta biofilmens tjocklek och utveckling utan kan även visa biofilmens avlägsnande som härrör från en desinfektionsbehandling: 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.

Med HydroBio® Advance anpassar ni ert behandlingsprogram i realtid: rätt produkter, rätt dosering vid rätt tidpunkt. Upptäck förändringar i god tid och förbättra tillförlitligheten av din behandling med realtidsinformation med Kurita HydroBio® Advance.

Varje år kostar biofilmer industrin miljarder:

  • Biofilmer ökar värmeöverföringen och ökar dina energikrav
  • Biofilmer tillhandahåller en miljö för anaeroba bakterier som korroderar ditt system
  • Biofilmer är en källa för patogena bakterier som legionella

Detta är anledningen till varför online-övervakning och kontroll av biofilmer och dess tjocklekar är avgörande i vattensystem.  Med HydroBio® Advance kan man praktiskt taget se vad som händer på ytan inuti rören.

HydroBio® Advance gör att ni kan spara upp till 50% av de totala driftskostnaderna:   • Minska biocidkonsumtion och miljöpåverkan

  • Minskar mikrobakteriell korrosion
  • Minskar underhållskostnader och systemstopp

  • Förbättra systemets prestanda
  • Säkerställ er personals säkerhet och hälsa
  • Använd rätt produkter vid rätt tidpunkt

Mer information om vår utrustning: Utrustning & Teknik.

Behöver ni support? Våra kvalificerade experter hjälper er gärna personligen och individuellt.

Vi står gärna till er tjänst