HydroBio® Advance

HydroBio® Advance – Online-metod för att fastställa och övervaka biofilm i alla vattensystem

Kontroll av biofilm är viktigt i vattensystem för att begränsa bakterieutveckling, t.ex. legionella. Övervakningen av en biofilms tjocklek är avgörande för mikrobiologisk tillväxtkontroll.

Kurita har utvecklat en ny och innovativ online-metod för att fastställa och övervaka biofilm: HydroBio® Advance, är utformad för att 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan automatiskt övervaka tjocklek och utveckling av biofilm. Denna innovativa metod kombinerar en mycket känslig mätning av värmeöverföring som jämförs mot biofilmens tjocklek.

Med HydroBio® Advance kan du justera ditt behandlingsprogram i realtid: med rätt biocid, rätt doseringsmängd vid rätt tidpunkt. Detta gör att du snabbare förändrar och förbättrar vattensystemets tillförlitlighet med informationen från Kurita HydroBio® Advance.

Biofilm har i vatten och speciellt i kylsystem rätt förutsättningar för tillväxt: rätt temperatur, höga halter av näringsämnen och solljus. Varje år kostar biofilm industrin miljarder:

  • Biofilm minskar värmeöverföringen och ökar din energiförbrukning
  • Biofilm ger en miljö för anaeroba bakterier som genom korrosion fräter på ditt system
  • Biofilm är en källa för farliga bakterier som t.ex legionella

HydroBio® Advance gör att du kan spara upp till 50 % av de totala driftskostnaderna:

  • Minska biocidkonsumtion och miljöpåverkan
  • Minska underhållskostnader och risk för driftstopp
  • Förbättra systemets prestanda
  • Säkerställ hög arbetssäkerhet för personal

För ytterligare information om utrustning: Utrustning & Teknik.

Önskar ni mer information? Kontakta oss gärna så får ni personlig hjälp.