Tekniska nyheter

Sätter nya standarder inom kemisk behandling

Som en av de marknadsledande företagen inom kemiskt vatten, process- och pappersbehandling ser vi kontinuerlig forskning som en av våra viktigaste uppgifter.

I våra forsknings- och utvecklingscenter i Japan och Tyskland förbättrar våra forskare ständigt vår grundläggande teknik och utvecklar nya produkter som möter marknadens behov, vilket leder till mervärde för våra kunder.

Våra innovationer öppnar nya möjligheter för effektivare och resursbesparande produktion. På så vis hjälper vi er att balansera effektivitet och hållbarhet.

Mer än 3000 egna patent är ett bevis på Kuritas inflytande över framtiden för resursbesparande vatten- och processhantering.

 

Vi står gärna till er tjänst