Intergrationsmetod

Kuritas patenterade metod för behandling av dricksvattensystem i vattenverk och kommunala vattenproduktionsanläggningar
• Komponenter i fosfat och silikat
• Fosfat och silikatlösningarna är separerade, och blandningen av båda är anpassad till vattenkvaliteten
• Levereras och lagras också separat i vattenverket
• Båda komponenterna adderas separat till vattnet

På anläggningen:

Vi gör ingenjörsvetenskapen; Vi anpassar behandlingen och bygger den nödvändiga tekniken på anläggningen.

Huvudkomponenterna är:
• Separata tankar för fosfat och silikat
• Separata doseringssystem för fosfat och silikat
• Gemensam flödesproportionell signal för doseringspumparna
• Tillsätts separat i vattenledningen

Fördelar med integrationsmetoden:
• Hög koncentration av lösningarna
• Mindre lagringskvantitet
• Mindre fraktmängd
• Ingen blockerad kombination av fosfat och silikat
• Individuellt justerbar sammansättning av fosfat och silikat

Vi står gärna till er tjänst