Integrationsmetod

Integrationsmetod

Kuritas patenterade metod för behandling av dricksvattensystem i vattenverk och kommunala vattenproduktionsanläggningar.

 • Komponenterna är fosfat- och silikatlösningar.
 • Fosfat- och silikatlösningarna separeras och den nödvändiga blandningen anpassas till vattenkvaliteten.
 • De levereras separat till och lagras vid vattenverket.
 • Båda komponenterna tillsätts separat till vattnet.

Tekniken för anläggningen

Vi utför projekteringen, skräddarsyr behandlingen och bygger den teknik som behövs för anläggningen.

De viktigaste komponenterna är:

 • Separata tankar för fosfat och silikat
 • Separata doseringssystem för fosfat och silikat.
 • Gemensam flödesproportionell signal för doseringspumparna.
 • Separat tillägg till vattenförsörjningslinjen.

Fördelar med integrationsmetoden

Ett blandningssteg under produktionsprocessen behövs inte längre:

 • Hög koncentration av lösningarna
 • Mindre lagringsmängd
 • Mindre fraktmängd
 • Ingen blockerad kombination av fosfat och silikat
 • Individuellt justerbar sammansättning av fosfat och silikat

Vi är till nytta för dig

Dina besparingar med Cetamine®

Här kan du enkelt beräkna de besparingar du kan uppnå genom att använda vår Cetamine-teknik i ditt system.

Dina besparingar med S.sensing® CS

Här kan du enkelt beräkna de besparingar som du kan uppnå genom att tillämpa vår S.sensing® CS teknik i ditt system.

Dina besparingar med Kuritas Dropwise-teknik

Här kan du enkelt beräkna de besparingar som du kan uppnå i kondensatorer genom att använda vår Dropwise teknik i ditt system.

Dina besparingar med Kuritas Dropwise-teknik

Här kan du enkelt beräkna de besparingar som du kan uppnå på torkcylindrar genom att använda vår Dropwise teknik i ditt system.