Avancerad portfölj för avloppsreningsprocesser - Kuriflock / Gilufloc®

Varje kund har olika behov. Med Kuritas breda sortiment av koagulations- och flockningsprodukter möter vi behoven hos olika tillämpningar inom olika tillverkningsprocesser för bygg, industri, vatten och papper. Genom att rengöra matarvatten och / eller rening av avloppsvatten arbetar vi tillsammans med våra kunder för att skapa de bästa resultaten.

Oorganiska koagulanter:

 • Brett utbud av aluminiumbaserade produkter i olika koncentrationer och basiciteter
 • Aluminiumsalter från egen produktion

Naturliga, organiska och blandade koagulanter:

 • Synergistiska formuleringar för bättre klarhet, minskad kemisk konsumtion och slamgenerering
 • Förbättrar klarhet när oljor, färgämnen och ytaktiva ämnen är närvarande
 • Anpassade lösningar för avloppsvatten från livsmedelsindustrin, bilindustrin, stålverk och allmän industri

Organiska emulsionsbrytare:

 • Naturliga organiska emulsionsspridare, effektiva vid ett brett pH-område, utan pH-kontroll och uppvärmning för bättre valorisering av uttömd olja och emulsioner
 • Innovativa emulsionsbrytare för att separera olja från vatten
 • Minskning av slamproduktion och globala reningskostnader

Särskilda adsorberande medel:

 • För reduktion av lösligt COD, BOD, hydrokarboner och avlägsnande av färgämnen och tungmetaller

Brett spektrum av flockningsmedel:

 • Klassiska pulver- och emulsionspolymerer, innovativa vattenbaserade flockningsmedel med hänsyn till miljön
 • Ny generation av polyakrylamidfria produkter

Slamavvattningsmedel:

 • Pulver-, emulsions- och vattenbaserade produkter som är kompatibla med de viktigaste slamavvattningssystemen, för torrare och mindre slam

Specialiteter för borttagning av tungmetaller och anjoner:

 • Tungmetall- och anjonhämmare som är användbara inom ett brett intervall av pH för att avlägsna t.ex. Zn, Cr, Pb, Hg, Ni, fluorider, sulfater och fosfat

Vi står gärna till er tjänst