Omfattande behandlingskoncept för processapplikationer - Kurita®/Ferrosolf®

Skadade enskilda utrustningsdelar kan få stora konsekvenser i form av driftstörningar eller driftstopp. Tillförlitliga driftförhållanden är avgörande för produktionsanläggningar.

Kurita erbjuder ett brett utbud av kemiska program som anpassas för att passa era unika behov och kravställningar. Vi maximerar er produktion i enlighet med miljö, hälso- och säkerhetsföreskrifter.

Emulsionsbrytare:

 • Ett brett spektrum av emulsionsbrytare för att förbättra fasseparationen av stabila emulsioner
 • Dehydratisering av kolväteråvaror

Korrosionsinhibitor:

 • Neutraliserande aminer för pH-kontroll under kondensationsprocesser
 • Filmbildande aminer för att skydda metallytan på utrustningen
 • Kuritas patenterade ACF-teknik för förebyggande av syraangrepp (t ex HCl, H2S, etc.)

Beläggningsinhibitor och antioxidanter:

 • Förebyggande av oönskade salter och kokspartiklar
 • Inhibering av polymerbildning och stabilisering av kolväteråvaror
 • Kuritas patenterade ACF-teknik för avlägsnande och förebyggande av ammoniumsalter under drift

Rengörings- och dekontamineringsprogram:

 • Miljövänlig teknik för avlägsna bitumen, tjära, tunga bränslen och andra klibbiga, viskösa fetter och hårda material
 • Avgasning och avlägsnande av farliga och flyktiga gaser (t ex bensen, H2S, VOC, LEL) med eliminering av pyrofosjärnsulfidart.
 • Mycket effektiva rengöringsprogram för Packinox och Texas Tower-värmeväxlare eller klassiska värmeväxlare

Dammkontroll:

 • Mycket kraftfull och kostnadseffektiv dammbekämpning vid hantering och lagring av massiva bulkmaterial.
 • Behandling av lager, transportband, vägar och andra platser där dammutsläpp observeras. Kuritas dammkontrollmedel har vätande, skorpbildande eller skummande egenskaper

Denna video visar ett laboratorietest med olika substrat behandlade med Ferrosolf®: er lösning för miljövänlig och effektiv dammkontroll.

Reducering och borttagning av vätesulfid:

 • Oljelösliga och vattenlösliga H2S-rengöringsmedel för att uppfylla produktspecifikationer samt säkerhets- och hälsokrav

Skumdämpare:

 • Förhindrar skum i destillationsprocesser, mineraloljeprodukter och olika andra tillämpningar.

Bränslebiocider:

 • Oljelösliga och vattenlösliga H2S-rengöringsmedel för att uppfylla specifikationer samt säkerhets- och hälsokrav.
 • Biocider för dieselbränslen, värmeoljor och andra tekniska produkter för att eliminera och förhindra tillväxt av bakterier och svampar.
 • Effektiv mot slambildning av mikrobiellt material utan effekt på AOX-värdet

Specialiteter:

 • Tätningsmedel för laddningshål, ledningar och ugnsdörrar för att minimera skadliga utsläpp.
 • Beläggningsmedel för att öka utrustningens livslängd och minska avlagringar från tjära och grafit
 • Bättre förbränning för kontroll av natrium –och vanadiumslagg samt svavelsyrakorrosion

 

Vi står gärna till er tjänst