Biofilm-kontrollmedel för membransystem

KURIVERTER RC<sup>®</sup>

Biofouling är en av de viktigaste frågorna som omvänd osmos (RO)- system står inför, speciellt i system med hög organisk belastning som avloppsvattenreningsverk, avsaltningsanläggningar eller livsmedelsindustrin.

Kurita har utvecklat Kuriverter® IK-110, ett biofilm-kontrollmedel som skyddar din anläggning från biologisk påverkan på ert förbehandlingssystem och membran.

Kuriverter® IK-110, tillsätts som enda produkt i råvattentanken för att skydda hela RO-systemet mot biofouling. Konceptet för vattenbehandling blir enkelt och det har en direkt inverkan på minskning av rengöringsprocesser och relaterade kostnader för mankraft, kemikalier och driftstopp, vilket leder till en minskad driftkostnad.

Vid användning av Kuriverter® IK-110 minskar differentialtrycket, vilket ger både bättre flöde och saltavstötning. De goda resultaten kan redovisas i en full rapport efter en av oss utförd membraninspektion.

Fördelar:

  • Unik och patenterad teknik
  • NSF listad
  • Minskar differentialtrycket över membranet
  • Minskar pumpkraftsbehovet
  • Återställer och upprätthåller permeatflöde
  • Minskar CIP-rengöringsfrekvensen
  • Minskar den totala driftskostnaden

Den nya behandlingen är ett effektivt sätt att både undvika och ta bort mikrober på ytan av RO-membran. Även vid förorenat matarvatten eller otillräckliga förbehandlingssystem kommer problemlösningsförmågan hos Kuriverter® IK-110 att visa sig utan ytterligare kapitalkostnader.

Önskar ni mer information? Kontakta våra experter för personlig hjälp.