Komplett behandling för omvänd osmos och andra membransystem – Kuriverter® & Osmotech®

Kurita tillhandahåller ett brett utbud av membranrenare, beläggningshämmare och dispergeringsmedel, för omvänd osmos såväl som för ultra- och nanofiltrering. Pålitliga lösningar för alla slags problem i alla membranprocesser.

Vi erbjuder skräddarsydda membranbehandlingslösningar:

 • Förbättrad processprestanda och effektivitet i behandlingen
 • Överensstämmelse med miljöregler och lokala föreskrifter
 • Förlänger membranens livslängd avsevärt
 • Bättre hantering av det genererade permeatet
 • Mindre kemikalieförbrukning
 • Undersökning av eventuellt vattenåtervinning eller minskning av avloppsvattenvolymen
 • Integrerade processlösningar
 • Optimerar den totala processkostnaden

Specialiteter för RO membran – Kuriverter®

 • Kuriverter® IK-110 - Biofilm Remover: unik och patenterad teknik för att effektivt avlägsna biofilm på RO membran.
 • Kuriverter® RC - Med denna teknik kan vi förlänga membranets livslängd, återställa saltavstötning och skjuta upp membranutbytet tills det är budgeterat för och bekvämt.

Beläggningsinhibitor och dispergeringsmedel för RO och avsaltningsprocesser – Osmotech®

 • För en kontrollerad borttagning av karbonater, sulfater, fluorider samt kiseldioxid på membranytorna.
 • Produktens aktiva föreningar är godkända av huvudmembranproducenterna.
 • Våra Osmotech®-produkter är godkända NSF 60

Medel för snabbrengöring – Osmotech®

 • Vi erbjuder sura, neutrala och alkaliska rengöringsprogram.
 • Osmotech® rengöringsmedel visar signifikant högre rengöringseffektivitet jämfört med andra kemikalier. Detta leder till bättre och snabbare rengöringsprocedurer.
 • Osmotech®-rengöringsmedel minskar risken för oförutsedda driftstopp
 • Desinficeringsprogram med Ferrocid®
 • Kan användas för dricksvattenproduktion med RO
 • För alla typer av membran, organiskt eller mineraliskt
 • För olika membranfiltreringsenheter: mikrofiltrering, ultrafiltrering, nanofiltrering, omvänd osmos, elektrodialys

Kurita erbjuder membranbevarande med våra produkter Ferrocid 8583 och 8593. Kontakta oss för mer information.

OBS: Använd biocider säkert. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

 

Vi står gärna till er tjänst