Föryngringskoncept för RO-membran

KURIVERTER RC<sup>®</sup>

Applikationer med omvänd osmos finns överallt i våra liv - från små enheter som renar vårat dricksvatten till massiva septiska avsaltningsanläggningar som producerar tusentals m³ av vatten för olika ändamål varje dag. Membranen som används i denna teknik står inför många potentiella problem, bl.a beläggning och avlagringar, biofouling, kemisk skada och att de slits ut rent fysikt. För många av dessa problem har vi utvecklat förebyggande lösningar, i form av förbehandling, beläggningsinhibitorer, dispergeringsmedel, biocider och bättre operativa förfaranden.

Membraner som har lidit kemisk skada och den resulterande ökade saltpassagen ersattes emellertid helt enkelt med tillhörande hög kostnad och förlorad produktion, men nu finns det ett alternativ - Kuriverter® RC av Kurita. Denna teknik tillåter oss att renovera membranet, återställa saltavstötning och skjuta upp membranutbytet tills det är budgeterat för och bekvämt. Detta till en bråkdel av ersättningskostnaden med en enkel CIP-process.

Med Kuriverter® RC får du:

  • Säkra FDA- och NSF-godkända komponenter
  • Enkel CIP-process
  • Kvalitéten återställs omedelbart
  • Låg kostnad jämfört med ersättning
  • Möjliggör planering och budgetering för eventuell membranbyte

Kuriverter® RC-tekniken minskar risken för driftstopp och förbättra anläggningens prestanda.

Förfarandet i en anläggning med membran är en sekventiell process och varje steg har olika krav för effektiv drift. Ett problem i något av processtegen påverkar nästa steg väsentligt. Med över 60 års erfarenhet erbjuder Kurita lösningar för var och en av dessa processteg som kommer att förlänga anläggningens livslängd och minska den totala driftkostnaden.

Kuriverter® RC-komponenterna är helt kompatibla med FDA-livsmedelskemikalier för mänsklig konsumtion.

Kuriverter® RC är NSF / ANSI 60 certifierad för användas i membrananläggningar som producerar dricksvatten.

Behöver du support? Våra experter hjälper dig personligen och individuellt.