Undvik RO-membranutbyte genom användning av Kuriverter™ RC.

KURIVERTER® RC

Kuriverter® RC-teknik från Kurita – föryngringskonceptet för RO-membran

Applikationer med membrantekniker för omvänd osmos finns överallt i våra liv: från små bänkenheter som renar vårat dricksvatten till industriella enheter som förbereder vattnet för processer eller renar spillvattnet för återanvändning, och massiva septiska avsaltningsanläggningar som producerar tusentals m³ av vatten för olika ändamål varje dag. Omvänd osmos som används i denna teknik inför många potentiella problem, bl.a beläggning och avlagringar, biofouling, fysiska påfrestningar och kemiska skador. För många av dessa problem har vi utvecklat förebyggande lösningar, i form av: förbehandling, beläggningsinhibitorer, dispergeringsmedel, biocider och bättre operativa förfaranden.

Kuritas utbud av omvänd osmos och dess produkter är kompatibla med membran och ackrediterat med kompatibilitetsintyg från de flesta av de världskända membrantillverkningsföretagen.

Även om rätt produkter används är det dagliga arbetet inte undantaget från olyckor. Överdosering av vissa kemikalier, avbrott av neutraliseringsmedel, trasiga pumpar, människors felberäkningar etc. kan göra så att system med omvänd osmos drabbas av kemisk skada eller oxidation som leder till ökad saltpassage, prestandaförlust och produktionsproblem. Den snabbaste och vanligaste lösningen i dessa fall är membranutbyte för att undvika långsiktiga produktionsavbrott men, naturligtvis, det innebär en hög ekonomisk kostnad, i synnerhet i stora anläggningar med omvänd osmos.

Men nu finns det ett alternativ för Kuritas kunder som hjälper till att bevara membranet utan att förlora prestanda: Kuriverter™ RC-teknik av Kurita. Denna teknik låter oss föryngra membranet, återställa saltavvisningen och skjuta upp membranbytet tills det är budgeterat för och bekvämt. Detta till en bråkdel av utbyteskostnaden med användning av en enkel tillämpbar CIP-process.
 

 

Fördelar omfattar:

  • Säkra FDA- och NSF-godkända komponenter
  • Standard-CIP-processapplikation
  • Den omedelbara lösningen för att återställa permeatkvaliteten
  • Låg kostnad jämfört med ersättning
  • Möjliggör planering och budgetering för eventuellt membranbyte

Kuriverter™ RC-teknik ger membrananläggningens operatör ett annat verktyg för att minska risken och förbättra anläggningens prestanda, hålla det ursprungliga permeatflödet och saltavvisningen.

Förfarandet i en anläggning med membran är en sekventiell process och varje steg har olika krav för effektiv drift, och bristande kontroll under något av processtegen påverkar nästa steg väsentligt. Med över 60 års erfarenhet erbjuder Kurita lösningar för var och en av dessa processteg som kommer att förlänga anläggningens livslängd och minska den totala driftkostnaden.

Kuriverter™ RC-komponenterna är helt kompatibla med FDA-livsmedelskemikalier för mänsklig konsumtion.

Kuriverter™ RC är NSF/ANSI 60 certifierad för användning i membrananläggningar som producerar dricksvatten.

Behöver ni support? Våra experter hjälper er personligen och individuellt.

Vi står gärna till er tjänst