Omfattande retentionstillsatser och flockningsmedel – Labufloc®

Våra Labufloc® polymerer är tillsatser för förbättring av retention och dränering. Dessutom finns organiska, oorganiska och kombinerade produkter för fiberåtervinning och slamavvattning.

I kombination med vår kompetens och avancerad doseringsutrustning kan vi erbjuda:

  • Bättre klarhet 
  • Förbättrad avvattning och arkbildning
  • Betydande kostnadsbesparingar
  • Minskad energiförbrukning

Dessutom erbjuder vi ett omfattande sortiment av organiska och oorganiska flockningsmedel för rening av avloppsvatten.

Vi står gärna till er tjänst