Labufloc®

Omfattande produktsortiment av retentionstillsatser och flockningsmedel - Labufloc®

Vår Labufloc® Polymerer är tillsatser för att förbättra retention och dränering. Dessutom finns organiska, oorganiska och kombinerade produkter för fiberåtervinning och slamavvattning.

I kombination med vår expertis och avancerade utrustning för tillsats och dosering kan följande fördelar noteras:

  • Ökad retention av fines och fyllmedel
  • Förbättrad avvattning och bildning av ark
  • Betydande kostnadsbesparingar
  • Minskad energiförbrukning

Dessutom erbjuder vi ett omfattande sortiment av organiska och oorganiska flockningsmedel för rening av rå- och avloppsvatten.

Vi är till nytta för dig

Dina besparingar med Cetamine®

Här kan du enkelt beräkna de besparingar du kan uppnå genom att använda vår Cetamine-teknik i ditt system.

Dina besparingar med S.sensing® CS

Här kan du enkelt beräkna de besparingar som du kan uppnå genom att tillämpa vår S.sensing® CS teknik i ditt system.

Dina besparingar med Kuritas Dropwise-teknik

Här kan du enkelt beräkna de besparingar som du kan uppnå i kondensatorer genom att använda vår Dropwise teknik i ditt system.

Dina besparingar med Kuritas Dropwise-teknik

Här kan du enkelt beräkna de besparingar som du kan uppnå på torkcylindrar genom att använda vår Dropwise teknik i ditt system.