Lab experiment

Omfattande behandlingskoncept för Legionellakontroll

Legionella är en gramnegativ bakterie som orsakar olika typer av sjukdomar. En av dessa sjukdomar är legionärssjukan, en form av lunginflammation vars tecken och symtom omfattar hosta, andnöd, hög feber, muskelsmärta och huvudvärk. Dessa uppkommer ofta två till tio dagar efter att man har blivit exponerad för en aerosol innehållande bakterien. Denna bakterie är naturligt förekommande i sötvatten. Om detta vatten inte behandlas innan det når de industriella systemen kan bakterien kontaminera varmvattentankar och andra varma kärl. Legionella är därmed en mycket allvarlig angelägenhet i kyltorn.

Obehandlade och oövervakade system där biofilm, korrosion och beläggningar bildats är den perfekta miljön för tillväxt av Legionella. Varmt vatten, exempelvis duschar och fontäner kan också vara en särskilt gynnsam miljö för Legionella. Då Legionella kan leda till allvarliga hälsoskador rekommenderas en behandling av varmvattenanläggningar.

Det är lika viktigt att förebygga Legionella som att snabbt och pålitligt analysera den. Legionellaanalys enligt ISO 11731 avseende Legionella spp. genomförs genom att legionella odlas i definierade näringsmedium. Svårigheten att upptäcka Legionella beror på förekomsten av medföljande flora i avloppsvattnet.

Det krävs 9-10 dagar längre tid för Legionella att växa i näringsmedium, detta jämfört med befintliga bakterier som bildar kolonier redan under en period på 2 till 3 dagar. För att störa den befintliga medföljande floran så lite som möjligt beskrivs metoder gällande förbehandling i ISO 11731 och även i de nya UBA-rekommendationerna. Med dessa ökade krav har laboratorieanalyser ökat avsevärt.

Kurita med lång erfarenhet av att behandla system mot Legionella tillhandahåller lösningar och professionell rådgivning:

  • Omfattande behandlingar med kombination av biocider och biodispergeringsmedel för att effektivt kontrollera biofilmtillväxt
  • Specifik biocidbehandling för dricksvatten, vilket rekommenderas speciellt mot mikrobiologisk tillväxt och Legionella

Dilurit® BC S-System: vårt innovativa oxiderande in-situ-system, vilket är mycket effektivt mot Legionella. Dilurit® BC S-System uppfyller alla krav enligt DIN EN 13623.

För mer information om vårt sortiment för Legionellakontroll:

Varför skall man välja Kurita?

Vi på Kurita tillhandahåller ett omfattande behandlingskoncept för legionellakontroll där även riskanalyser och utbildning är inkluderade enligt VDI och 42. BImSchV.

Vi hjälper er på plats med utbildning och riskanalyser avseende Legionella med både hygieniska och tekniska aspekter.

Önskar ni support? Våra experter hjälper er personligen.

Vi står gärna till er tjänst