LUFLOC®

koncentrerade oorganiska flockningsmedel – Lufloc®

Lufloc®  används för:

  • Dricksvattenbehandling: Avlägsnande av suspenderad organisk och oorganisk substans. Det minskar mängden utspädda ämnen samt metaller
  • Kommunal och industriell vattenrening:
  • Flockningsmedel för suspenderad substans kvar efter biologisk behandling i vattnet. Det minskar innehållet av upplösta organiska föroreningar och utfäller fosfater som kan avlägsnas genom fast separering.
  • Poolvatten: för flockning av organiska och oorganiska föroreningar och avlägsnande av fosfater.

Fördelar med Lufloc®:

  • Produktkvaliteten motsvarar kraven i DIN EN 878
  • Minskar innehållet av fosfat-, COD-, BOD- och metalljärn
  • Det kan användas för att justera pH i industri- och spillvatten.