LUPREAL®

Alkal Neutralisering och Precipitationsmedel – Lupreal®

Lupreal® används till:

  • Behandling av industriellt avloppsvatten som innehåller olja, fett, vax, tungmetaller eller kolloidala föroreningar som orsakar grumlighet.
  • Avloppsvattenrening för kommunala reningsverk
  • Kondensera fosfat från avloppsvatten

Lupreal® reagerar starkt alkaliskt och ökar pH utan tillsatsanjoner (jämfört med att använda sura koagulanter, t ex FeCl3, Al2 (SO4) 3).