MICROSORBAN®

Högreaktiva och koncentrerade flockningsmedel och adsorbentmedel – Mikrosorban®

Mikrosorban® Är en optimal kombination av basiska polyaluminiumklorider och polyelektrolyter. Det är idealiskt för:

  • Behandling av vatten och avloppsvatten
  • Eliminera fasta substanser, emulsionskomponenter och lösta ämnen
  • Fixering av anjoniskt avfall i pappersproduktion