Förpackning

Förpackning & Kartong

Att tillhandahålla lösningar baserade på förnybara resurser på en snabbväxande global förpackningsmarknad skapar en utmanande miljö för producenter av förpackningspapper och kartong.

Vad kan Kurita erbjuda?

Med vårt Perglutin® bindningsmedel för intern -och ytbindning erbjuder vi en av de bredaste portföljerna för anpassning.

Dilurit® Depositionskontroll hjälper pappers- och kartongmakare att hålla maskinen ren och effektiv på högsta möjliga nivå.
Vår patenterade DILURIT CaR-teknik bidrar till att övervinna flaskhalsar i avloppsreningsverk genom att eliminera mikrobiologisk beläggning. Fördelarna är en ökad COD-nedbrytningsnivå och ett högre utbyte av brännbar gas i det anaeroba stadiet.

Giluton® Stärkelsemedel för bättre våt och- torrlimning förbättrar stödet till de mekaniska egenskaperna och ger ytterligare funktionalitet till
förpackningslösningar.

Vår innovativa Gilufix FT Pitch och sticky-kontrollmedel håller "stickies" i ett kolloidalt tillstånd och släpper ut dem via arket, vilket leder till säkrare drift av maskinen och mindre missfärgning i avsvärtningsanläggningen.

Upptäck fler lösningar för förpackning & kartong-applikationer under sidan Teknologier

Varför Kurita?

Kuritas breda utbud av funktionella processadditiv stödjer industrin för att sänka pappersbasvikt, förbättra tryck och funktionella egenskaper samtidigt som tillverkningskostnader och utsläpp reduceras.

Önskar ni mer information? Kontakta oss gärna så får ni personlig hjälp av våra experter.