Brett sortiment av bindningsmedel – Perglutin®

Enastående hydrofobation, förbättrad ytstyrka, minskad dammning och luddning, förbättrad tryckbarhet - med våra Perglutin® ytbehandlingar erbjuder vi den bredaste portföljen för att anpassa ytegenskaperna på papper.

Ytbehandling är bland de mest avancerade och mest kostnadseffektiva metoderna för att ge hydrofobicitet till olika papperskvaliteter, såsom testliner eller olika tryck- och skrivpapper.

Vi erbjuder ett brett utbud av polymera bindningsmedel för praktiskt taget alla tillämpningar. Vår portfölj omfattar:

  • anjoniska
  • amfotera
  • och katjoniska dispersioner

Dessutom erbjuder vi ett utvalt sortiment av polymerförbättrade speciella AKD-typer för interna och ytbehandlade applikationer som uppfyller kraven på förpackningar och specialpapperskvaliteter samt etikettpapper och tidningspapper.

 

Vi står gärna till er tjänst