Potable water

Dricksvatten

Allt vatten är olika. Vatten varierar inte bara från sitt ursprung utan även i dess sammansättning och pH-värde. Kraven på produkterna är således lika olika som vattnet själv. Kurita Europe erbjuder ett brett sortiment av aluminiumbaserade koagulanter som eliminerar fosfor och andra oönskade ämnen. Alla produkter uppfyller kraven enligt DIN EN 881 och 883 

Önskar ni mer information? Kontakta oss gärna så får ni personlig hjälp av våra experter.