Kraftanläggningar

Kraftindustrin

Dagens kraftindustri är redan under stränga regelverk. Dessa regler kommer bara att bli strängare i framtiden. Som ett resultat av detta är det idag stor efterfrågan på gröna, kostnadseffektiva lösningar som säkerställer en hög driftsäkerhet, vilket är det Kurita levererar.

Vår patenterade teknik ger en beläggningsfri drift av kylsystem, förhindrar legionellatillväxt, behandlar effektivt kylvatten utan användning av hälsofarliga ämnen, bättre hantering av avloppsvatten och förbättrar membranhanteringen.

Kortfattat:
Era vattenprocesser är vår specialitet.

Välj en applikation:

Vi står gärna till er tjänst