Kraftanläggningar

Kraftindustrin

Dagens kraftindustri omfattas av strikt regelverk, dessa regler kommer bli allt hårdare i framtiden. Som ett resultat av detta är det idag stor efterfrågan på gröna, kostnadseffektiva lösningar som säkerställer en hög driftsäkerhet vilket är det Kurita levererar.

Vår patenterade teknologi ger en beläggningsfri drift av kylsystem, förhindrar legionellatillväxt, behandlar effektivt kylvatten utan användning av hälsofarliga ämnen, ger en bättre hantering av avloppsvatten samt ökad effektivitet på era membransystem.

Kortfattat: Era vattenprocesser är vår specialitet

Välj en applikation:

Vi står gärna till er tjänst