Tryck

Tryck & Skrift

Den internetdrivna strukturella förändringen av den grafiska pappersmarknaden är den största utmaningen för tryck- och skrivpappersproducenter idag. Att vara konkurrenskraftig mot digitala medier kräver högsta kvalitet till lägsta kostnadsnivå. Våra kemikalier hjälper industrin att uppnå dessa mål.

Vad kan Kurita erbjuda?

Perglutin® Polymera ytbehandlingsmedel ger unika ytegenskaper vilket leder till enastående utskriftsresultat på alla typer av tryckteknik.

Oxiderande biocidprogram som använder ett milt oxidationsmedel. Effektivt till rimlig kostnadsnivå med många tillämpningsområden. Vår Dilurit BCS system ,ett mycket effektivt "in situ"-mikrobiocidsystem som alstrar kloraminer som aktiv substans via toppmodern doserteknik.

Med hjälp av en djup applikationskunskap är våra organiska Labufloc® flockningsmedel ryggraden för att uppnå unik arkformning, snabbare dränering och hög fyllnadsnivå. Tillsammans med vårt Al-compound-sortiment (Gilufloc® , Mikrosorban®) erbjuder vi en mångsidig portfölj för skräddarsydda dränerings- och retentionsprogram.

DTPA-fri Lastabil® - för att balansera kostnader och hållbar användning av blekmedel. 

Upptäck fler lösningar för tryck -och skrift-papper under fliken Teknologier.

Önskar ni mer information? Kontakta oss gärna så får ni personlig hjälp av våra experter.