Tryck

Omfattande behandlingsprogram för tillverkare av papper för tryck- och skrift

Den internetdrivna strukturella förändringen av den grafiska pappersmarknaden är den största utmaningen för tillverkare av papper för tryck och skrift i dag. För att fortsätta vara konkurrenskraftig mot digitala medier krävs högsta kvalitet till lägsta kostnadsnivå. Våra kemikalier hjälper industrin att uppnå dessa mål.

Vilka specialprodukter erbjuder Kurita?

Med Perglutin® vårt polymera ytbehandlingsmedel för interna och ytapplikationer erbjuder vi en av de bredaste portföljerna för att anpassa ytegenskaperna på papper för tryck och skrift. Tack vare omfattande produktutbud av Perglutin®-limningsmedel för papper kan unika utskriftsresultat, bra tonervidhäftning och utmärkt kontroll av flytande uppbärningsförmåga uppnås.

Oxiderande biocidprogram som använder milda oxidationsmedel har visat sig vara mest effektiva vid en rimlig kostnadsnivå i många tillämpningar över hela världen. Vår Dilurit® BC S system som är ett mycket effektiv in-situ mikrobiocidsystem vilket genererar kloraminer som aktiv substans via toppmodern matar- och doseringsteknik.

Med hjälp av en djup applikationskunskap med retentionsmedel är våra organiska Labufloc®-flockningsmedel stommen för att uppnå unik folieformning, accelererad dränering och hög fyllnadsnivå. Tillsammans med vårt Al-föreningsutbud (Kuriflock®), erbjuder vi en mångsidig portfölj för ett anpassat dränerings- och retentionsprogram.

DTPA-fria Lastabil®-blekningsstabilisatorer är vår bästa metod för att balansera kostnader och hållbar användning av blekningskemikalier samtidigt som friktionsfria massablekningsprocesser säkerställs. Lastabil®-produktsortiment för massablekning utförs även under alkaliska förhållanden. Bra kostnadskontroll och minskad total driftkostnad samtidigt som prestandan balanseras med en utmärkt biologisk nedbrytbarhet ger en ekonomisk fördelaktig behållning.

Upptäck fler lösningar för papper för tryck & skrift under fliken Teknologier.

Varför välja Kurita?

Kurita är din kompetenta partner för omfattande lösningar – våra säljrepresentanter och applikationstekniker tillhandahåller er lokalt med pålitliga kundanpassade tjänster och lösningar för er verksamhet.

Vi tar kontinuerlig förbättring av er process på allvar. Vårt mål är att hjälpa er att minska vatten- och kemikalieförbrukningen samt öka mervärdet på papper samtidigt som miljö och hållbarhet står i fokus. Av goda skäl är Kurita ett av endast 30 företag som är listade i "NAI" (Nature-Stock-Index).

Våra omfattande tjänster omfattar:

  • Systembesiktning och papperstester
  • Intern och extern personalutbildning
  • Utveckling av anpassade koncept i vår pilotpappersanläggning
  • Analystjänster (på plats och i egna laboratorier)
  • Processövervakning i realtid och kontrollkoncept
  • Tekniska tjänster
  • Utrustningsteknologier

Behöver ni support? Våra kvalificerade experter hjälper er gärna personligen och individuellt.

 

Vi står gärna till er tjänst