Process water

Processvatten

Vatten är idag en stor angelägenhet för industrier. Miljöreglerna ändras väldigt snabbt och blir allt strängare. Å andra sidan blir industriprocesser, som kräver vatten, mer specifika och kan innehålla komponenter som är mycket svåra att avlägsna från processvattnet.

Kurita Europe erbjuder omfattande och anpassade vattenreningslösningar för olika industriella tillämpningar. Vi erbjuder produkter för:

  • Avlägsna föroreningar och oönskade ämnen från naturligt vatten
  • Producera högkvalitativt vatten för industriella processer
  • Dekontaminering av industriellt vatten

Kurita Europe erbjuder lösningar anpassade för dina behov.

 

Önskar ni mer information? Kontakta oss gärna så får ni personlig hjälp av våra experter.