Raffinaderi

Behandlingskoncept för raffinaderiapplikationer

Råolja innehåller metaller och salter som kan leda till operativa problem med raffineringsutrustningen. Deponeringar och korrosion samt oönskad emulsion, skum och giftiga gaser påverkar driften och arbetssäkerheten negativt i raffinaderierna. Kurita erbjuder skräddarsydda behandlingar för att öka drift -och arbetssäkerheten. Våra produkter och teknologier bygger på årtionden av erfarenhet av processbehandling.

Kurita erbjuder en rad produkter skräddarsydda för dina behov:

  • Emulsionsbrytare
  • Antifoam / skumdämpare
  • Korrosionshämmare
  • Patenterad ACF-teknik för online-avlägsnande och förebyggande av ammoniumsalter
  • beläggningshämmare och antioxidanter
  • Reduceringsprogram (vätesulfid (H2S) avlägsnande medel)
  • Reducermedel
  • Bränsletillsatser (dieselbiocider)
  • Rengörings- och dekontamineringsmedel

Våra produkter används i råoljedestillationer, vakuumenheter, visbreakers, fördröjda kokare, hydrotreaters, hydrocrackers, FCC-enheter, reformatorer, surt vattenförstärkare, amineenheter och tankparker.
Förutom att kontinuerligt utveckla traditionella produkter ägnar vi mycket tid åt att utveckla nya innovativa lösningar.

Med vår erfarenhet och med hjälp av våra experter utvecklar vi kundanpassade lösningar för att möta dina individuella behov. Vi ger gärna personlig rådgivning.