S.sensing MX

S.sensing MX – Kuritas modulära multiparameterplattform för övervakning av kylvatten

S.sensing MX är ett modulärt analyssystem för industriella kylvattenapplikationer.

Det modulära systemet består av olika sensortyper och analysatorer anslutna till en kontrollenhet för ett centralt kyltorn. Detta innebär att S.sensing MX kan anpassas till praktiskt taget vilken applikation som helst.

S.sensing MX består av tre huvuddelar:

 • Waterline panel
 • Styrenheter
 • Analysmoduler

Var och en av dessa komponenter har utformats för att göra S.sensing MX så universal som möjligt, men samtidigt så specifik som det behövs för att kunna anpassa det till dagens moderna kylvattenövervaknings- och datakommunikationssystem.

S.sensing MX är mycket användarvänlig. Detta börjar redan när systemet installeras: inget behov av speciella installationer, allt är redan konfigurerat. Det enda du behöver göra är att ansluta enheten till strömförsörjningen och vattentillförseln och det är klart.

Universella standardanslutningar för både vatten och el tillåter snabbt utbyte och uppgradering av S.sensing MX-systemet till en ny sensor eller modul.

Vi baserar urvalet av moduler på kylsystemets verkliga behov. Det finns sensorer och analysatorer tillgängliga som mäter olika vattenkvalitetsparametrar för kyltorn:

 • Mätning med standardelektroder: pH, konduktivitet, ORP
 • Kontroll av produktkoncentration: Produktkoncentrationen mäts genom en analys av den aktiva komponenten i de tillämpade vattenbehandlingsprodukterna. Kurita erbjuder en enhet för polymerer och blandningar och en ytterligare enhet för fritt eller totalt klor. 
 • Mätning av nyckeltal: korrosion, beläggningar, biofilm används för att övervaka effekten på den utförda behandlingen.

Därmed möjliggör S.sensing MX dubbel processäkerhet: kontroll av produktapplikationen och resultatet av den kemiska behandlingen.

Klicka här om du vill få veta mer om den nya S.sensing MX-klormodulen.

S.sensing MX är den moderna teknologin som hjälper till att spara energi och resurser.

Enskilda moduler kan lätt bytas ut eller läggas till om kyltornets kvalitetsparametrar ändras. Waterline panelen i S.sensing MX’s plattform förblir grunden i framtidens system.

Den här videon visar hur man kontrollerar produktdoseringen och övervakningen av huvudindikatorerna i kylvattenapplikationer:

S.sensing MX, det nyskapande och specialanpassade multiparametersystemet för övervakning från Kurita;

 • En skärm, en rörverkspanel, en kabel
 • Enkel, ekonomisk och ekologisk modulstruktur
 • Godkänd analysteknologi
 • Doseringskontroll genom mätning av aktiva substanser
 • Den senaste analysteknologin
 • Felsäkert läge och larmaviseringar
 • Moderna kommunikationsmöjligheter 
 • Med möjlighet till uppgradering för framtida krav

För mer information om utrustningen: Utrustning & Teknik.

Behöver ni support? Våra experter hjälper er gärna personligen och individuellt.

Vi står gärna till er tjänst