S.sensing MX

S.sensing MX - ett modulärt analyssystem för kylvattenapplikationer

S.sensing MX är ett modulärt analyssystem för industriella kylvattenapplikationer.

Det modulära systemet består av olika sensortyper och analysatorer anslutna till en kontrollenhet för ett centralt kyltorn. Detta innebär att S.sensing MX kan anpassas till praktiskt taget vilken applikation som helst.

S.sensing MX består av tre huvuddelar:

  • Waterline panel
  • Styrenheter
  • Analysmoduler

Var och en av dessa komponenter har utformats för att göra S.sensing MX så universal som möjligt, men samtidigt så specifik som det behövs för att kunna anpassa det till dagens moderna kylvattenövervakning- och datakommunikationsystem.

S.sensing MX är mycket användarvänlig. Detta börjar redan när systemet installeras: inget behov av speciella installationer, allt är redan konfigurerat. Det enda du behöver göra är att ansluta enheten till strömförsörjningen och vattentillförseln och det är klart.

Universella standardanslutningar för både vatten och el tillåter snabbt utbyte och uppgradering av S.sensing MX-systemet till en ny sensor eller modul.

Vi baserar urvalet av moduler på de verkliga behoven av kylsystem. Sensorer och analysatorer är tillgängliga för att mäta olika kvalitetsparametrar för vattnet i kyltornet. Detta påbörjas med standardelektroder som pH, ledningsförmåga och ORP, men omfattar även kontroll av produktkoncentration samt mätningar av KPI.

Produktkoncentrationen mäts genom analysering av den aktiva beståndsdelen i tillämpade vattenbehandlingsprodukter.

Mätning av KPIs: korrosion, beläggningar och biofilm kan användas för att övervaka behandlingens effekt.

Därför erbjuder S.sensing MX dubbel processäkerhet: Kontrollera produkttillämpningen och framgången med din kemiska behandling.

S.sensing MX är den toppmoderna tekniken som hjälper dig att spara energi och resurser.

Enstaka moduler kan enkelt bytas ut eller läggas till om kyltornets kvalitetsparametrar ändras. Kontrollpanelen på plattformen för S.sensing MX kommer i framtiden att förbli systemets bas.

Videon nedan visar hur man framgångsrikt kontrollerar produktdosering och övervakar nyckelutförandeindikatorer i kylvattenapplikationer:

S.sensing MX det innovativa kundanpassade övervakningssystemet från Kurita;

  • En skärm, en rörverkspanel, en kabel
  • Enkel modulstruktur
  • Tillförlitlig mätning av anläggningens förhållanden och KPI
  • Kombinerade lösningar för produktdosering och kontroll
  • Fjärråtkomst
  • Minskade totalkostnader för ägarskap

För mer information om utrustningen: Utrustning & Teknik.

Behöver ni support? Våra kvalificerade experter hjälper er gärna personligen och individuellt.