Specialist på användarstöd för SBO (m/f/d)

Vi söker följande heltidsanställning som mobilt arbete

Kortfattad arbetsbeskrivning:

 • Lösa kundernas frågor, rekommendera lösningar och vägleda användarna genom SBO:s funktioner och egenskaper.
 • Stödja användare och lösa it-problem, regelbundet genom vårt system för it-problembiljetter.
 • Främja effektiv kommunikation av informationen för att underlätta ömsesidig förståelse mellan alla berörda parter.
 • Säkerställa en hög nivå av användartillfredsställelse och förståelse genom manualer och regelbunden utbildning.
 • Spåra, vidarebefordra och korrekt eskalera problem eller olösta frågor till rätt resurser.
 • Uppdatera våra interna databaser med information om tekniska frågor och användbara diskussioner.

Erfarenhet krävs:

 • Dokumenterad användarupplevelse i en SBO-miljö
 • Engelskakunskaper är viktigt.

Personliga färdigheter:

 • Stor organisationsförmåga och stark detaljorientering
 • Förmåga att prioritera och hantera flera uppgifter.
 • Utmärkt kommunikationsförmåga
 • Analytiskt tänkande med en problemlösande inställning.
 • Öppenhet, flexibilitet, kreativitet, vilja att lära sig och förmåga att vara proaktiv.

Kurita tillhandahåller teknik för vatten- och processbehandling samt för pappers- och cellulosaindustrin. Kurita Europe är ett dotterbolag till Kurita Water Industries Ltd. med huvudkontor i Tokyo, Japan. Koncernen grundades 1949 och har mer än 7 400 anställda över hela världen, med en omsättning på 2,3 miljarder US-dollar. Mer än 3 500 patent är ett bevis på Kuritas innovativa tillvägagångssätt för en resurssnål vattenförbrukning. Vi är engagerade i högsta etiska och sociala krav med en stark känsla för rättvisa, öppenhet, integritet, säkerhet och kompatibilitet.

Är du den idealiska kandidaten för att ingå i vårt team?

Ansök då redan idag via vår e-postadress: KEG_Career@kurita-water.com

Beräkna din besparing

Du kan enkelt få en simulering av de energi- och vattenbesparingar som du skulle kunna generera genom att använda några av Kuritas tekniker. 

Dina besparingar med Cetamine®

Här kan du enkelt beräkna de besparingar du kan uppnå genom att använda vår Cetamine-teknik i ditt system.

Dina besparingar med S.sensing® CS

Här kan du enkelt beräkna de besparingar som du kan uppnå genom att tillämpa vår S.sensing® CS teknik i ditt system.

Dina besparingar med Kuritas Dropwise-teknik

Här kan du enkelt beräkna de besparingar som du kan uppnå på torkcylindrar genom att använda vår Dropwise teknik i ditt system.

Dina besparingar med Kuritas Dropwise-teknik

Här kan du enkelt beräkna de besparingar som du kan uppnå i kondensatorer genom att använda vår Dropwise teknik i ditt system.