SODIUM ALUMINATE

Natrium

I motsats till andra aluminiumföreningar finns nodium i aluminium som en komplex anjon. Positivt laddade ämnen kan tömmas och fällas ut. Natriumaluminat appliceras därför i vatten- och avloppsvattenbehandling samt i pappersframställning. Kurita Europe producerar natriumaluminat med olika finhet av slipning. På begäran kan produkten levereras stabiliserad som en flytande lösning som håller sig stabil under en lång tid. Natriumaluminat kan också levereras färdig att användas.

Du kan lära dig mer om vårt natriumaluminat från vår tekniska broschyr.