Kuriflock/Gilufloc®

Avancerad portfölj för rening av avloppsvatten - Kuriflock/Gilufloc®

Varje kund har olika behov. Med Kuritas breda sortiment av koagulations- och flockuleringsprodukter uppfyller vi behoven för olika tillämpningar i olika tillverkningsprocesser inom byggnadsindustrin, industrin, vatten och papper. Genom att klargöra tillskottsvatten och/eller rena avloppsvatten arbetar vi tillsammans med våra kunder för att skapa de bästa resultaten.

Oorganiska koaguleringsmedel

 • Ett brett utbud av aluminiumbaserade produkter i olika koncentrationer och basiska egenskaper.
 • Aluminiumsalter från egen produktion.

Naturliga, organiska och blandade koaguleringsmedel:

 • Synergistiska formuleringar för bättre klarning, minskad kemikalieförbrukning och slamgenerering.
 • Förbättrar klarheten när oljor, hudvårdsmedel och ytaktiva ämnen är närvarande.
 • Skräddarsydda lösningar för avloppsvatten från livsmedelsindustrin, bilindustrin, stålverk och allmän industri.

Organiska emulsionsbrytare:

 • Naturliga, organiska emulsionsspridare, effektiva vid ett brett pH-område, utan pH-kontroll och uppvärmning för bättre utnyttjande av uttjänta oljor och emulsioner.
 • Innovativa emulsionsbrytare för en skarp separering av olja och vatten.
 • Minskad slamproduktion och minskade globala reningskostnader.

Särskilda adsorbenter:

 • För minskning av lösligt COD, BOD, kolväten och avlägsnande av färgämnen och tungmetaller.

Ett brett utbud av flockningsmedel:

 • Klassiska pulver- och emulsionspolymerer, innovativa vattenbaserade flockningsmedel med hänsyn till miljön.
 • Ny generation av produkter utan polyakrylamid.

Avvattningsmedel för slam:

 • Pulver-, emulsions- och vattenbaserade produkter som är kompatibla med de vanligaste systemen för avvattning av slam, för att förbättra torrheten och minska volymen på slammet.

Specialiteter för avlägsnande av tungmetaller och anjoner:

 • Tungmetall- och anjonfångare som kan användas i ett brett pH-område för att avlägsna t.ex. Zn, Cr, Pb, Hg, Ni, fluorider, sulfater och fosfat.

Fallstudier

Kuriflock 6003 - Den definitiva lösningen för eliminering av cyanid

En petrokemisk anläggning har uppnått en betydande minskning av sina cyanidutsläpp.

Vi är till nytta för dig