Special products

Aluminum Hydroxide NF –För tillverkning av tryckfärg

Transparenta dispersioner erhålles när aluminiumhydroxid NF blandas med bindemedel och tryckbläck.

Aluminiumhydroxid NF reglerar konsistensen hos tryckbläcken genom att öka deras viskositet och därmed deras täckkapacitet.

Ett viktigt inslag i aluminiumhydroxid NF är kompatibilitet med olika typer av tryckoljor och tryckfärger, som kan vara blandningar eller termiskt behandlade blandningar av olika komponenter.

När mycket dyra eller mycket intensiva pigment används eller när tryckcylindrar är för djupt etsade, kan färgintensiteten minskas med användning av den transparenta aluminiumhydroxiden NF.

Ökningen av viskositeten producerad genom tillsatsen av aluminiumhydroxid NF förhindrar eller fördröjer sedimenteringshastigheten för tunga oorganiska pigment i system med låg viskositet och fungerar därför som en färgstabilisator.

Aluminiumhydroxid NF påverkar också torkningsegenskaperna för tryckfärger positivt.

 

Potash Alum.

Vi kan erbjuda Alu -och järnfri potash

Applikationsfältet är:

  • Saltning i färgämnen
  • Koagulationsmedel för latex
  • Styptisk effekt i rakstenar (astringent)