Stål och Koksindustrin

Stål & Koksindustrin

Många produktionsanläggningar inom stålindustrin, t.ex. gjuterier och koksugnsanläggningar kräver enorma mängder vatten för kylning och luftrening. De senaste åren har många stålindustrier lyckats minska användningen av färskvatten per ton, detta tack vare vattenåtervinning och processoptimering. Men de högt uppsatta standarderna för vattenkretsar och avloppsvatten är oförändrade, vilket medför en ökad efterfrågan på professionell vattenbehandling.

Kurita kan hela stålproduktionsprocessen, från tackjärn till färdig produkt. Med behandlingskoncept som är speciellt utvecklade för att klara kraven i stål- och metallindustrin kan vi effektivt hantera typiska industriproblem som korrosion, biofouling, beläggningar och igentäppta sprutmunstycken.

Välj ert område nedan:

 

Vi står gärna till er tjänst