Agera idag med ett ansvar för i morgon

Ansvar för framtiden

Kuritas agerande styrs av miljöansvar. Att studera vattnets egenskaper, behärska dem samt skapa en miljö där naturen och människan är i harmoni. Detta är en av de vägledande principerna i vår företagsfilosofi och vårt dagliga engagemang: i vår forskning och utveckling samt i konkreta lösningar på er anläggning.

Vi drivs av insikten att vattnet - vår viktigaste resurs – har ett begränsat utbud. All vår energi och kompetens satsar vi därför på ett effektivt användande av denna värdefulla råvara. Innovativ teknik som Kuriverter RC® är betydelsefull - med lösningar till förmån för både kunder och miljön.

Vi förbinder oss att inte bara möta tekniska utmaningar, utan även använda vår kunskap med att stödja humanitära projekt.

Bevisad hållbarhet - några exempel

Kurita Water Industries Ltd. grundade  Kurita Water and Environment Foundation  1997, för att finansiera utvalda vetenskapliga projekt inom områdena vatten och miljö.

Kurita Water Industries Ltd. är ett av endast 30 företag i världen att anges i Nature-Stock-Index (NAI).

Urvalda Kuritaprodukter är certifierade enligt National Sanitation Foundation (NSF International).

Kurita är medlem i DME Deutsche MeerwasserEntsalzung e.V. (German sea water desalination association).

Kurita visar kontinuerligt socialt engagemang genom årliga donationer till CARE, som är en ledande humanitär organisation som bekämpar den globala fattigdomen