Simbassäng

Omfattande och innovativ teknologi för poolbehandling

Kurita erbjuder ett brett produktsortiment av kemikalier för behandling av poolvatten. Dessa produkter har bevisat sin effektivitet under många år.

Det finns olika typer av pooler. Pooler har olika funktioner (tropisk pool, bastu), storlekar och förhållanden som vattentemperatur, rengöringssystem och vattendesinfektionsmekanism. Man kan dela in dem i inomhus- och utomhuspooler. Det finns en skillnad mellan pooler med ett vattencirkulationssystem, och pooler som ständigt byter vatten. I cirkulationspooler återvinns vattnet från ett vattenreningssystem. En del av vattnet separeras och förs bort efter behandlingen. Poolen fylls på med färskvatten.
När en pool har ett kontinuerligt flöde byts vattnet kontinuerligt ut. Vattnet som har utvunnits från poolen släpps ut i avloppet, eller kommer att transporteras till vattenreningssystemet. De flesta offentliga poolerna tillämpar vattencirkulation.

Kuritas kemikalier som används för behandling av poolvatten och poolrengöringstjänster:

Poolvattnet måste behandlas för att det ska fortsätta vara klart och rent, fritt från farliga ämnen, bakterier, virus, alger och andra patogener och lämpligt att använda poolen. Poolvattenbehandling är föremål för standarder och lokala bestämmelser. Vårt sortiment ger möjlighet att välja rätt behandlingsprogram för att hantera poolens hygien. Våra högkvalificerade Kurita-representanter kan stödja dig i enlighet med detta.

Ferrodor® består av filter- och ytkonditioneringsmedel, flotationsmedel, pH-regulatorer, desinfektionsmedel och kompletta produkter. Med detta produktsortiment erbjuder Kurita snabba problemlösningar och anpassade lösningar vid olika problem, till exempel:

  • Grumligt, oklart, färgat vatten
  • Beläggning i botten och på sidorna
  • Hala ytor och grönt grumligt vatten
  • Ögon- och hudirritation

Varför välja Kurita?

Vi har behandlat simbassänger i flera decennier. Våra lösningar gör att du kan respektera lagstiftning och miljö. Vårt mål är att erbjuda behandlingslösningar för en smidig systemdrift.

  • För att behålla eller till och med förbättra vattenkvaliteten
  • För att minska driftskostnaderna
  • För att säkerställa en smidig drift av poolen
  • För att uppfylla strikta krav

Behöver ni support? Våra experter hjälper er personligen och individuellt.

Vi står gärna till er tjänst