Näsdukar

Näsdukar & Torkpapper


Från kunder med privat etikett till näsdukar av premiummärken - att tillverka näsdukar -och pappesprodukter idag betyder att man måste leverera mer mjukhet, mer styrka och bättre färg för att möta kundernas behov. Modern papperskemi tillåter tillverkare att använda mer korta fibrer och minska energianvändandet, vatten och avfall i processen.

Vad kan Kurita erbjuda?

Vår Giluton®[våtbindningsmedel erbjuder förbättrad styrka inom ramarna för regelverket. Eftersom reglver och krav från kunder hela tiden utvecklas fokuserar våra utvecklare på kostnadseffektiva lösningar med mindre innehåll av oönskade produkter
(AOX, DCP, MCPD)

Vår Basidin® on line cleaning technology reduces cleaning down time and minimizes the application of hazardous boil out and cleaning chemicals.

Dilurit® oxidizing and organic microbiocide systems prevent pinholes and bad odor in the finished goods.

Calgon® coating modifiers improve coating uniformity, enhance doctor blade life time and reduce dust.

Discover more solutions for Tissue & Towel on our Technologies pages.

Önskar ni mer information? Kontakta oss gärna så får ni personlig hjälp av våra experter.