Näsdukar

Innovativa teknologier vid tillverkning av näsdukar & torkpapper

Allt från småproducenter till näsdukar av premiummärken - att tillverka näsdukar -och pappersprodukter i dag betyder att man måste leverera mer mjukhet, mer styrka och bättre färg för att möta kundernas behov. Modern papperskemi tillåter tillverkare att använda mer korta fibrer och minska energianvändandet, vatten och avfall i processen.

Vilka specialprodukter erbjuder Kurita?

Vår Giluton® våtbindningsmedel erbjuder förbättrad styrka inom ramarna för regelverket. Eftersom regler och krav från kunder hela tiden utvecklas fokuserar våra utvecklare på kostnadseffektiva lösningar med mindre innehåll av oönskade produkter (AOX, DCP, MCPD).

För att kunna hålla den höga nivån på driftförhållandena är rengöring och avkokning i pappersmassa- och papperslinjerna viktiga frågor. Trots detta kräver all rengöring maskinstopp. Vår Basidin® online rengöringsteknik minskar rengöringstiden och minskar tillämpningen av farlig avkokning och rengöringskemikalier tack vare det mycket effektiva utbudet av dispergeringsmedel.

Okontrollerad mikrobiologisk aktivitet i pappersmaskinens kretsar kan orsaka flera problem. Dilurit® oxiderande och organiska mikrobiocidsystem förhindrar porer och dålig lukt i färdiga varor. Dilurit®-beläggningskontrollprogram hjälper till att hålla maskinen ren och effektiv på högsta möjliga nivå. Vi erbjuder ett brett sortiment av oxiderande och konventionella biocider för slamkontroll och konservering. Dessutom levererar vi toppmodern matar- och doseringsutrustning samt on-lineövervaknings- och kontrollteknologier.

Calgon®-beläggningsmodifierare förbättrar beläggningens enhetlighet, ökar applikatorns livslängd och minskar dammbildning.

Upptäck fler lösningar för förpackning & kartong på vår webbplats om Teknologier.

Varför välja Kurita?

Kurita är din kompetenta partner för omfattande lösningar – våra säljrepresentanter och applikationstekniker tillhandahåller er lokalt med pålitliga kundanpassade tjänster och lösningar för er verksamhet.

Vi förbättrar kontinuerligt era processer. Vårt mål är att hjälpa er att minska vatten- och kemikalieförbrukningen samt öka mervärdet på papper samtidigt som miljö och hållbarhet står i fokus. Av goda skäl är Kurita ett av endast 30 företag som är listade i "NAI" (Nature-Stock-Index).

Våra omfattande tjänster omfattar:

  • Systembesiktning och papperstester
  • Intern och extern personalutbildning
  • Utveckling av anpassade koncept i vår pilotpappersanläggning
  • Analystjänster (på plats och i egna laboratorier)
  • Processövervakning i realtid och kontrollkoncept
  • Tekniska tjänster
  • Utrustningstekniker

Behöver ni support? Våra experter hjälper er personligen och individuellt.

Vi står gärna till er tjänst