Turbodispin®/Basidin®

Turbodispin®

Kuritas breda sortiment av hårdhetsstabilisatorer och dispergeringsmedel för öppna kylsystem

Turbodispin® förhindrar att kristaller bildas från vattenhårdhet genom att blockera kristalltillväxten (tröskelverkan) i öppna kylsystem.

Slammet dispergeras och kan avlägsnas från systemet genom bottenblåsning.

Produkter som är fria från fosfor och kväve finns tillgängliga.

Produkter som uppfyller kraven i EN 15039: "Kemikalier som används för behandling av vatten som är avsedda att användas som livsmedel - beläggningsinhibitor för membran - Polykarboxylsyror och salter".

Turbodispin®-produkter och biodispersanter används bäst i kombination med biocider för att effektivt bekämpa biofilm och mikrobiologisk tillväxt.


Videon under demonstrerar hur effektivt Turbodispin® D 100 förhindrar kalkavlagringar.

Vi står gärna till er tjänst