Waste water

Avloppsvatten

Kurita Europe erbjuder produkter och lösningar för avloppsrening som är enheldigt utvecklade med lagstiftning och miljö i fokus. Med ökade krav och miljökänslighet måste många kommunala vattenavdelningar uppdatera sina processer runt avloppsrening. Vårt breda sortiment av koaguleringsmedel, flockningsmedel och andra specifika tillsatser har visat sig mycket effektiva för att avlägsna föroreningar och oönskade ämnen från kommunalt avloppsvatten.

 

Önskar ni mer information? Kontakta oss gärna så får ni personlig hjälp av våra experter.