Ammonium Chloride Free Technology

Amonyum tuzu giderimi için ACF Teknolojisi.

Rafineriler hidrojen klorür atağıyla veya amonyum tuzu birikimi ve korozyonuyla ciddi problemlere sahiptir. Çoğu zaman ham distilasyon üniteleri (CDU), hidroarıtıcılar (hydrotreaters) (HT, HDS), hidrojenle parçalama (hydrocracking) birimleri (HC), reformasyon üniteleri veya akışkan katalitik kırma tesisleri (fluid catalytic cracking plants - FCC) etkilenir. Sorunlar ısı iletim kaybı, basınç düşüşü oluşması veya temizlik faaliyetlerinin sık yapılması gibi ciddi olabilir. Üretim kayıpları ve duruşlar yüksek finansal cezalara neden olacaktır.

Genel olarak, amonyum klorür tuzları ve amonyum bisülfit tuzları suda yüksek oranda çözünürler. Serbest su olmadığında, buhar fazından yoğunlaştıklarında tüp duvarlarına, distilasyon kolonu damıtma tepsilerine (fractionator trays), boru tesisatına ve ısı eşanjörü yüzeylerine doğrudan çökelebilirler. Amonyum tuzu birikimi ile ilişkili bir diğer problem ise, birikinti altındaki çukurlaşma korozyonudur.

Kurita, hidrojen klorür (HCl) veya hidrojen sülfür (H2S) ile hemen reaksiyona giren, amonyum klorür (NH4CI), amonyum hidrojen sülfit (NH4HS) ve amonyum sülfat ((NH4)2SO4) gibi depozitleri çözen eşsiz bir tedavi programı geliştirmiştir. ACF-teknolojisi olarak bilinen bu yenilikçi şartlandırma konseptiyle hatlardaki mevcut depozit oluşumlarını online olarak tesis çalışırken temizlemek mümkündür.

Tesislerin normal operasyonu sırasında biriken amonyum tuzlarının giderilmesi, ham petrol rafinerisi proseslerinde özellikle çok yararlıdır ve rafinerilere, distilasyon ünitelerini daha yüksek üretkenlik ve daha yüksek güvenilirlik ile çalıştırmalarını sağlar.

Bu patentli ACF teknolojisinde kullanılan katkı maddeleri çok güçlü organik baz içeren sıvı formülasyonlardır. Bu katkı maddeleri mevcut korozif anyonları pH-değeri nötr, suda yüksek ölçüde çözünen ve dolayısıyla sistemde birikmeyen bileşenlere dönüştürür.

Desteğe mi ihtiyacınız var? Deneyimli uzmanlarımız ihtiyaca özel tasarlanmış çözümlerimizle ilgili tavsiyelerini memnuniyetle sizinle paylaşacaktır.

Size hizmet vermekten memnuniyet duyarız.