Support of Sustainable Development Goals with Cooling Water Reclamation

Soğutma Suyu Islahı.

Bugün, su konusunda giderek daha ciddi bir hal alan, küresel ölçekte zorluklarla karşı karşıyayız. Bu zorluklar arasında, düzensiz dağıtımdan kaynaklı su kıtlığı, endüstriyel gelişmelerle ilişkili su kirliliği ve yeraltı suyu azalması bulunuyor.

Kurita Group, bu durumu yoluna koymak için Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini (SKH) aktif olarak desteklemektedir.

SKH’lerde genel hatlarıyla belirtilen toplumsal sorunları temel alan Kurita Group kendi iş alanı olan “su ve çevre ” konusunda katkı sağlamayı amaçlamaktadır ve müşterilerine “su tasarrufu”, “enerji tasarrufu” ve “atıkların azaltılması” temalarını benimseyen çözümler sunmaktadır.

Suyun geri dönüştürüldüğü bir dünyaya dair hayalimiz ve hedefimiz suyun tamamıyla geri dönüştürülmesine dayanmaktadır.

Soğutma kulesi boşaltım suyu kazanımı

Kurita Group, iş faaliyetlerinde kullanılan giren su miktarını azaltmak amacıyla müşterileriyle birlikte çabalamaktadır. Kurita, bu amacı gerçekleştirmek için Su Arıtma Ekipmanı ve Su Arıtma Ürünlerinin birlikte en iyi şekilde kullanılmasına dayanan yenilikçi ve benzersiz teknolojiler geliştirmiştir.
 
Kurita, kimyasal su arıtılması ve çeşitli endüstriler için su hazırlama üniteleri üretimi alanlarında sahip olduğu geniş deneyimle, belirli endüstrilerin ihtiyaç duyduğu en iyi kalite ve hacme sahip suyu sağlama amacıyla, bağlı suyun yeniden kullanılmasına dair teknolojiler ve su arıtma ürünleri geliştirmek için güçlerini bir araya toplamıştır.

Farklı su arıtma alanlarında kullanılan teknolojilere ve deneyime sahip olmak su ıslahı için oldukça önemlidir. Bu farklı teknolojilerin gereksinimlerinin yanı sıra kısıtlamalarını da bilmek büyük önem taşır. Kurita, soğutma kulesi boşaltım suyu kazanımını sağlamak için bu gereksinimleri ve kısıtlamaları birlikte değerlendirmiş ve sonuç olarak, aksi takdirde su boşaltımı olarak kaybolacak soğutma kulesi boşaltımının %80’e kadar geri kazanılmasını sağlayan benzersiz bir teknoloji geliştirmiştir.

Kurita, sadece bir uygulamada (örneğin soğutma) kullanılmakla kalmayıp tüm su döngüsünü (örneğin soğutma ve su ıslahı) hesaba katan isteğe uyarlanmış Ekipman ve Su Arıtma ürünleri çözümleri sunabilir.

Bu teknolojilerin modern IoT ve İzleme çözümleriyle birleştirilmesi, yüksek ölçüde su ıslahı sağlarken tesislerin güvenli ve istikrarlı bir şekilde işlemesini mümkün kılar.

Kurita Group, çeşitli teknolojileri, ürünleri ve hizmetleri entegre ederek müşterilerine üç iş alanında kapsamlı çözümler sunar: su arıtma kimyasalları, su arıtma tesisleri ve IoT hizmetleri.

Tesis: Kurita Group, istenen kalitede su üretmeye yönelik üst düzey su arıtma sistemleri sunar.
  • Membran Sistemler
  • Farklı endüstriler için Atık Su Sistemleri
  • Su Islahı Sistemleri
Kimyasallar: Kurita Group, işlemsel zorlukların önlenmesine, su tasarrufu yapılmasına ve enerji kullanımının azaltılmasına yardım eden çeşitli su arıtma kimyasalları sunar.
  • Soğutma Suyu Arıtma
  • Kazan Suyu Arıtma
  • Membran Arıtma
IoT ve İzleme: IoT ve İzleme hizmetleriyle birlikte, tesisler ve kullanılan arıtma ürünleri için arıtma kontrolü yapabilir ve tesislerin sorunsuz işlemesini sağlayabiliriz.

Desteğe mi ihtiyacınız var? Kalifiye uzmanlarımız size kişisel ve bireysel olarak yardımcı olmaktan mutluluk duyarlar.

Size hizmet vermekten memnuniyet duyarız.