Korozyon Önleyiciler

Korozyon kontrolü için etkili şartlandırma konseptleri.

Petrokimyasal proseslerde korozyon çeşitli şekillerde oluşur ve ekipmanlara ciddi zararlar verir. Ekonomik nedenlerle, karbonlu çelik malzemelerin tamamen korozyona dayanıklı alaşımlarla (CRA'lar) değiştirilmesi mümkün değildir. Korozif maddeler oksijen, oksijenli bileşikler, karbondioksit (CO2), hidrojen sülfit (H2S), fenoller ve organik asitlerdir. (Ör. formik, asetik ve propionik asit). Korozyon, uygun korozyon inhibitörleri ile önlenebilen veya önemli ölçüde azaltılabilen bir elektrokimyasal prosestir.
Bu korozyon tipleri arasında aşağıdakiler sayılabilir:

  • Uniform korozyon
  • Çatlak (crevice) korozyonu
  • Pitting (çukurlaşma)
  • Hidrojen Bağlı Korozyon (HIC)
  • Stres korozyon çatlakları (SCC)
  • Erozyon
  • Cıvalı alaşımlar (amalgam) korozyonu (AHX’ler/ Sıvı metal kırılganlığı)

Kurita, korozyon koruması için üretim tesislerinin özel gereksinimlerine uygun çok güçlü şartlandırma programları sunmaktadır. Korozyon kontrolü için sağlam arıtma konseptlerimiz temel olarak oksijen tutucuları, alkalin aminleri, film oluşturucu aminleri (FFA'lar) veya bunların kombinasyonlarını içerir.

Kazan veya seyreltme buhar jeneratörü sistemi (dilution steam generator DSG) içindeki oksijenin sebep olduğu korozyon, bir oksijen tutucu ilavesi ile kontrol edilebilir. Toksisitesi ve kanserojen olma şüphesi nedeniyle artık hidrazinin kullanılması yasaklanmıştır. Kurita'nın çok etkili oksijen tutucu programları, her şeyden önce kanserojen değildir ve çalışanların sağlığını korur.

Kurita'nın alkalize edici aminleri, kimyasal nötralizasyon reaksiyonlarında her türlü asit bileşenle reaksiyona girip pH'ı daha yüksek bir seviyeye çıkararak çalışan nötrleştirici aminlerdir. "Kullanıma hazır formülasyonlar"ımız, buhar ve su fazının inhibisyonunu sağlamak için yüksek kaynama noktalı ve düşük kaynama noktalı aminlerin doğru kombinasyonunu sağlar.

Film oluşturucu aminleri içeren inhibitör programlarımız korozyonu durdurmaya veya yavaşlatmaya yardımcı olur. Korozif maddelere karşı bariyer görevi gören çok ince bir film oluşturarak mükemmel koruma sağlarlar. Film oluşturucu aminler seçilirse oksijen tutuculara, fosfatlara ve kostik dispersantlara gerek kalmamaktadır. Film oluşturan aminler alkali (veya nötralize edici) aminler ile birlikte kullanılabilir.

Sodyum kaynaklı stres korozyon çatlamalarını ve parçalama fırınında (cracking furnace) kok oluşumunu önlemek için özel olarak sodyum içermeyen ürünler kullanmaktayız. Ham gaz akışı içinde oluşabilecek tehlikeli amalgam korozyonları özel cıva tutucularımızın kullanımıyla engellenmektedir.

Desteğe mi ihtiyacınız var? Deneyimli uzmanlarımız ihtiyaca özel tasarlanmış çözümlerimizle ilgili tavsiyelerini memnuniyetle sizinle paylaşacaktır.

Size hizmet vermekten memnuniyet duyarız.