Korozyon İnhibitörleri

Ekonomik yararları garantileyen korozyon inhibitörleri.

Korozyon problemi petrol rafinerilerinin her yerinde var olan, üretimin azalmasına, bakım ve onarım maliyetlerinin oluşmasına neden olan bir tehdittir. Ekipmanların değiştirilmesi, emniyet önlemlerinin alınması ve potansiyel çevre sorunları önemli ekonomik kayıplara neden olabilir.

Düşük satın alma maliyetlerinden ötürü distilasyon kolonu üretiminde genellikle karbon çelik malzeme kullanılır. Karbon çelik asitlerde çok kararsızdır ve pH 7'nin altına düştüğünde korozyon hızları keskin bir şekilde artar. Hidrojen klorür (HCl), hidrojen sülfür (H2S), amonyum klorür (NH4CI), amonyum bisülfit (NH4HS), karbondioksit (CO2) ve organik asitler gibi aşındırıcı bileşenler proses ekipmanlarında hasara yol açar.

Rafinerilerde karşılaşılan tipik korozyon formları şunlardır:

  • Lokal korozyon ve çukurlaşma (pitting)
  • Hidrojene Bağlı Korozyon (HIC)
  • Stres korozyonu çatlakları (SCC)
  • Erozyon
  • Kavitasyon

Korozyon, uygun korozyon önleyicilerin kullanılmasıyla önemli ölçüde azaltılabilen hatta tümüyle önlenebilen bir elektrokimyasal süreçtir. Kurita güvenli bir korozyon koruması sağlamak için proseslerinizdeki ihtiyaçlara özel uyarlanmış çok güçlü şartlandırma programları sunmaktadır.
Uygun nötralize aminler veya film oluşturucu aminlerin seçimi ve pH-yoğuşma profilinin ve yoğuşma noktasının belirlenmesi, başarılı bir şartlandırmada kilit bir rol oynamaktadır. Özel olarak geliştirilmiş bir hesaplama programını kullanarak bu parametreleri kesin şekilde tespit edebilmekteyiz.

Desteğe mi ihtiyacınız var? Deneyimli uzmanlarımız ihtiyaca özel tasarlanmış çözümlerimizle ilgili tavsiyelerini memnuniyetle sizinle paylaşacaktır.

Size hizmet vermekten memnuniyet duyarız.