Köpük Kesiciler

Köpük oluşumunu önlemek için köpük kesici ve köpük gidericiler.

Petrokimyasal proseslerde köpük oluşumu önemli sorunlara yol açabilir. Köpük oluşumu, gaz baloncuklarının sıvı bir çözeltiye fiziksel olarak nüfuz etmesi olayıdır. Köpük oluşumu gaz-sıvı ara yüzeyinde meydana gelir. Yüzey gerilimi düşük sıvılar, gaz baloncuğunun yüzeyinin kolayca genişlemesine ortam sağlar. Hidrokarbonlar, küçük parçacıklar ve asitler köpük oluşumu eğilimini ve stabilitesini artırır. Üretim miktarında azalma, kaynak kayıpları ve ayrıştırma sorunları köpüklenmenin olumsuz etkilerindendir.

Ayırma tankları, distilasyon kolonları, ayrıştırma üniteleri ve gaz ve sıvı yıkayıcılar (scrubber) bu durumdan etkilenir. Etilen tesislerindeki asit gazı yıkayıcıları köpüklenmeye oldukça meyillidir. Burada köpüklenme oluşumu genellikle tortu oluşumu problemleriyle bağlantılıdır. Katı polimer parçacıkları köpük oluşumunu stabilize edebilir. Köpük oluşumu diferansiyel basıncı artırabilir. Negatif etkiler arasında sulu yıkama bölümünde emülsiyon veya üretim ekipmanlarına istenmeyen tuz aktarımı vardır. Polimerleşme sorunu varsa köpüklenme daha ciddi bir sorun haline gelebilir. Butadien geri kazanımı sistemlerinin ekstraktif damıtma bölümlerinde genellikle köpüklenme problemleri görülür. Bazı köpükler oldukça yüksek stabiliteye sahiptir. Yüksek film esnekliği, yüksek yüzey ve kitle akmazlığı köpük stabilizasyonuna neden olan faktörlerdir. Yüksek kuru madde içerikleri de köpük oluşumunu stabilize edebilir. Bu içerikler sıvı/gaz ara yüzlerinde birikir. Bu da baloncukların bütünleşmesine ve patlamasına engel olur.

Köpük oluşumunun önlenmesi veya mevcut köpüklerin destabilize edilmesi için önlem alınmalıdır. Köpük gidericiler veya köpük kesiciler köpük kontrolü için kullanılan kimyasal ürünlerdir. Köpük kesiciler köpük oluşumunu önler. Köpük gidericiler ise halihazırda oluşmuş gaz baloncuklarını ortadan kaldırır.  Film patlaması yüzey alanının küçülmesinden kaynaklanır. Bu, yüzey serbest enerjisinde büyük bir değişikliğe neden olur. Sonuç baloncuk duvarının kırılmasıdır ve “Marangoni Etkisi” ile kontrol edilir.

Kurita'nın köpük kesicileri veya köpük gidericileri yüzey aktif (sürfaktif) maddelerdir. Köpük kesicilerimiz ve köpük gidericilerimiz proses gerekliliklerini karşılamaktadır. Oldukça etkili köpük kesicilerimiz ve köpük gidericilerimiz halihazırda oluşmuş köpükleri anında ortadan kaldırır ve yeniden köpük oluşumunu engeller. Kurita'nın köpük kontrol programları hızlı dağılım ve kimyasal tepkisizlik özelliklerine sahiptir. Yüzey gerilimleri köpük oluşturucu maddeninkinden daha düşüktür. Köpük kesici maddenin çözünmez olması köpük kontrolü için oldukça önemlidir. Kimyasal ürünlerimiz bu iki fonksiyonu bir arada kullanarak köpük oluşumunu kontrol eder. Sıvı çözeltide çözünürlükleri düşüktür. Gaz/sıvı ara yüzüne girer ve yüzey filminde toplanırlar. Bu, gaz baloncuğunun üzerindeki sıvı filmin elastikliğini artırır. Köpük kırma güçleri gaz kabarcıklarının patlamasını sağlar.

Kurita farklı tür köpük kontrol programları sunmaktadır. Petrokimyasal tesislerde çoğunlukla silikon yağlar, organik veya silikon olmayan köpük kesiciler kullanılır.

Desteğe mi ihtiyacınız var? Deneyimli uzmanlarımız ihtiyaca özel tasarlanmış çözümlerimizle ilgili tavsiyelerini memnuniyetle sizinle paylaşacaktır.

Size hizmet vermekten memnuniyet duyarız.