Dilurit®/Ferrocid®

Ferrocid® / Dilurit® Teknolojisi Su sistemlerini biyolojik kontaminasyondan korumak için biyosit uygulamaları

Endüstriyel su sistemleri çoğunlukla mikroorganizmaların büyümesi ve çoğalması için ideal yerlerdir. Bu mikroorganizmalar, çamurlu çökeltiler, mikrobiyolojik kaynaklı korozyon, hoş olmayan koku ve zararlı gazlar gibi sulu sistemlerde çok sayıda soruna neden olabilir. Kağıt hamuru hazırlama ve sirkülasyon devrelerinde çok sayıda çözünmüş organik bileşen mevcuttur. Bu çözünmüş bileşenler, özellikle organik bileşenler, mikroorganizmaların (bakteri, mantar) büyümesi için uygun bir temel oluşturmaktadır. Endüstriyel devrelerin sahip olduğu uygun çalışma ortamı (nötr pH aralığı, 40-60 ° C arasındaki sıcaklıklar) bu sümüksü balçık yapının ("" slime formation "") hızla büyümesine sebep olmaktadır.

Günümüzde bu balçık yapı (slime) sıklıkla karşımıza çıkıyor ve üretim tarafında ve son ürünlerin kalitesinde çeşitli sorunlara neden oluyor. Tipik sorunlar şunlardır:

 • Sümüksü yapı (slime) oluşumu
 • Makine devresindeki depozitler
 • Makine duruşları
 • Koku kirliliği
 • Drenajın bozulması
 • Filtrelerin ve eleklerin tıkanması
 • Kurutma keçelerinin su emme özelliğinin azalması
 • Atık sularda çamur çöktürememe
 • Mikrobiyolojik kaynaklı korozyonun artması

Bu nedenle nihai üründe aşağıdaki kalite kayıpları yaşanır;

 • Lekeler ve delikler
 • Kusurlu ürün
 • Mikrop maruziyetinin artması

Sistemde uçucu organik maddeler (ortam sıcaklığında buharlaşan; organosülfür bileşikleri, organik asitler ve karbonil bileşikleri,) genellikle belirli bir kötü koku ortaya çıkmasına neden olur.

Sonuç olarak,  şartlandırma programına biyosit uygulaması ekelemek gereklidir. Şartlandırma programları, sudaki bakteri miktarını (TBC) önemli ölçüde azaltmak ve biyofilm oluşumunu kontrol etmek zorundadır. Sistem üzerindeki olumsuz etkilerin en aza indirilmesi, AOX, COD, bozunabilirlik, düşük azot ve fosfor içeriği gibi çevresel uyumluluk yönleri dikkate alınmalıdır.

Oksitleyici ve oksitleyici olmayan biyositler:

Farklı türlerde biyosit ile su sistemlerinin arıtılması için bir dizi ürün ve yöntem mevcuttur. Önemli  nokta, oksitleyici ve oksitleyici olmayan ürünlerin ayrımıdır.

Not: Verimliliği artırmak için biyositler, biyofilmlerin koruyucu tabakasına saldırabilen ve ölü biyokütleyi dağıtabilen biyodispersantlarla kombine edilebilir.

Oksitleyici Biyositler:

Oksidasyonla hücre membranlarından içeri girer ve hücre metabolizmasını modifiye ederek çalışırlar.  Bu tür biyositler seçici değildir. Dilurit® BC S inovasyon sayfamızı ziyaret ederek daha fazla bilgi edinin.

Oksitleyici Olmayan Biyositler:

Mikrobiyal hücrenin bileşenleriyle veya belirli metabolik süreçlerin inaktivasyonu ile spesifik olarak reaksiyon verirler. Bu tür biyositler seçicidir ve genel olarak pH değerinden bağımsızdır.

Dikkat: Biyositler güvenlik önlemlerine dikkat edilerek kullanılmalıdır. Kullanmadan önce etiket ve ürün bilgileri mutlaka okunmalıdır.

Size hizmet vermekten memnuniyet duyarız.