Emülsiyon Kırıcılar

Hızlı yağ-su ayrımı için emülsiyon kırıcılar.

Petrokimyasal proseslerde hidrokarbonların proses suyundan etkin bir şekilde ayrılması sorunsuz bir çalışma için vazgeçilmez bir önkoşuldur. Hidrokarbonların ve suyun emülsifikasyonu yaygın bir sorundur. Emülsiyonlar, su içinde yağ ve yağ içinde su olarak sınıflandırılabilir. Emülsiyonlar, distilasyon kolonlarında, ısı eşanjörlerinde ve reboilerde kirlenme ve korozyon problemlerine neden olabilir. Ayrılmış su genellikle sıvı formda dağılmış yüksek miktarlarda hidrokarbon içerir. Fazların zayıf bir şekilde ayrılması halinde, yer yer su kaybı görülebilir.

Kimyasal şartlandırma programları, ayırma işlemini iyileştirmeye önemli ölçüde yardımcı olur. Kullanılan kimyasallara emülsiyon kırıcılar ve ıslatıcı ajanlar denir. Bunlar, yağ / su ara yüzeyine etki eden yüzey aktif maddelerdir. Su damlacıklarını çevreleyen yağ filmlerine tutunurlar ve yağ filmlerini kırarlar. Daha sonra su damlacıkları yeteri kadar büyük su damlaları oluşturarak yerçekimsel olarak yağdan ayrılır. Kurita'nın emülsiyon kırıcı programları, yağ ve su fazlarının hızlı bir şekilde ayrılmasını sağlar. Bu, yağın istenmeyen bir şekilde taşınmasını önler ve distilasyon kolonlarında, sıyırıcı  kolonlarda, ısı eşanjörlerinde ve buhar jeneratörlerinde tortu oluşumunu azaltır.

Desteğe mi ihtiyacınız var? Deneyimli uzmanlarımız ihtiyaca özel tasarlanmış çözümlerimizle ilgili tavsiyelerini memnuniyetle sizinle paylaşacaktır.