Emülsiyon Kırıcılar

Hızlı yağ/su ayırma işlemleri için emülsiyon kırıcılar.

Etilen üretim prosesi çoğunlukla termal parçalama, soğutma, kompresyon ve ayırma işlemlerini içerir. Sıcak parçalanmış gazlar yağ veya su ile soğutma kolonlarında hemen soğutulur. Soğutmanın amacı polimerleşmeyi ve istenmeyen ara ürünlerin oluşumunu önlemektir. Su ile soğutma kolonu düşük basınç kaybıyla çalışır. Piroliz gazının artık ısısı sıcak soğutma suyunda absorpsiyon yoluyla geri kazanılır. Yağ/su ayırıcıda hidrokarbonlar soğutma suyundan ayrılır. Yağ/su ayırıcıdaki soğutma suyunun bir kısmı, suyla soğutma kolonuna geri dolaşımı sağlanarak geri kazanılır.

Genellikle ayrılan soğutma suyunda yine de fazla miktarda çözülebilir ve çözünemeyen yağlar bulunmaktadır. Soğutma suyundaki hidrokarbonların ve suyun emülsiyonlaştırılması zorluklara neden olabilir. Yağ-su ayırımının kötü olması soğutma suyunda kayıplara neden olabilir. Seviye problemleri, üretim ekipmanında tortu oluşumu ve aşınma negatif etkiler arasındadır. Soğutma eşanjörleri, DSG sistemi ve proses suyu sıyırıcısı özellikle etkilenenler arasındadır. Bazı tesisler özel olarak tasarlanmış DOX (Dağılmış Yağ Çıkarıcı) üniteleri kurmaktadır. DOX üniteleri, yağ-su ayırma işlemine yönelik seyyar bir platforma monte edilmiş bir sisteme sahiptirler. Emülsiyonlaştırılmış yağ ve asılı katı maddeler soğutma suyundan çıkarılır. DOX üniteleri hidrokarbon konsantrasyonlarını milyonda 20 partikül veya daha aza kadar düşürür. Emülsiyonlaştırma sorunlarından dolayı DOX filtre ortamında değişiklik gerekebilir.

Hidrokarbon ve suyun ayrılması işlemini iyileştirmek için etkili bir emülsiyon çözücü program uygulanabilir. Emülsiyon çözücünün fazla miktarda kullanılmasından kaçınılmalıdır. Emülsiyon çözücü katkı maddelerinin yüzey gerilim azaltıcı özellikleri vardır. Bunların, çok yüksek konsantrasyonlarda emülsiyonlaştırıcı olarak davranma eğilimleri olabilir. İdeal emülsiyon önlemesi gözle inceleme ile kolaylıkla fark edilebilir. Emülsiyonlaştırılmış soğutma suyunun görünümü hafif bulanık ile süt görünümlü/bulanık arasında değişiklik gösterir.

Çoğu durumda su içinde yağ emülsiyonlarında emülsiyon önleme işlemi gerekir. Kurita yüksek performanslı emülsiyon çözücü programlar sunmaktadır. Hidrokarbonlar genellikle yüzeylerinde eksi yük taşırlar ve itme kuvvetlerinden dolayı istikrarlı bir şekilde küçük damlalara ayrılırlar. Katyon yüklü emülsiyon çözücü bir program eksi yüklü yağ damlalarını nötrleştirir. İtme kuvveti zayıflatılır ve yağ damlaları bir araya getirilir. Emülsiyon çözücü, yağ ve su emülsiyonunu ayrıştırır. Emülsiyon kırıcı ürünlerimiz emülsiyon önleme işlemini hızlandır. Yağ-su ayırma işlemi üç adımdan oluşur:

  1. Aglomerasyon, küçük dağılmış faz damlalarının birleşmesidir (kümeler).
  2. Hafif kısımda birikme, dağılmış durumun konsantrasyonudur.
  3. Kaynaşma, yüzeyde toplanan yağ damlalarının drenajıdır.

Desteğe mi ihtiyacınız var? Deneyimli uzmanlarımız ihtiyaca özel tasarlanmış çözümlerimizle ilgili tavsiyelerini memnuniyetle sizinle paylaşacaktır.

Size hizmet vermekten memnuniyet duyarız.