Su sistemlerinizi biyolojik kontaminasyondan korumak için biyosit ve dezenfektanlar - Ferrocid® / Dilurit®

Endüstriyel su sistemleri,  besin, uygun sıcaklık, yüksek bekleme süresi ve uygun yüzey alanı/sistem hacmi oranı sağladığı için genellikle mikroorganizmaların büyümesi ve çoğalması için ideal yerlerdir.
Bu koşullarda bakterilerin çoğalması, biyofilm gelişimi, sistem performansının azalması ve korozyondan kaynaklanan malzeme hasarı (MIC) gibi sorunlara neden olabilir. Ek olarak, yüzeyde biriken bakteri kaynaklı biyofilmler, ısı transferini önemli ölçüde azaltabilir ve tüplerde sürtünme direncini artırabilir. Boru duvarlarındaki biyofilmler, patojen mikroorganizmalar (aerosoller yoluyla yayılan ve lejyoner hastalığına neden olan Legionella pneumophila gibi) için de bir yaşam alanı sağladığı için su sistemlerinde ciddi sağlık problemlerine neden olabilir.

Sonuç olarak, biyositlerle şartlandırma, soğutma sistemleri ve kağıt fabrikaları gibi sistemlerde vazgeçilmez bir unsurdur. Şartlandırma programları, sudaki bakteri içeriğini (TBC) önemli ölçüde azaltmak ve biyofilm oluşumunu kontrol etmek zorundadır. Sistem üzerindeki olumsuz etkilerin en aza indirilmesi, AOX, COD, bozunabilirlik, düşük azot ve fosfor içeriği gibi çevresel uyumluluk yönleri dikkate alınmalıdır.

Oksitleyici ve oksitleyici olmayan biyositler:

Farklı türlerde biyosit ile su sistemlerinin arıtılması için bir dizi ürün ve yöntem mevcuttur. Önemli  nokta, oksitleyici ve oksitleyici ajanların ayrımıdır.

Not: Verimliliği artırmak için biyositler, biyofilmlerin koruyucu tabakasına saldırabilen ve ölü biyokütleyi dağıtabilen biyolojik dağıtıcılarla kombine edilebilir.

Oksitleyici Biyositler:

Oksidasyonla hücre membranlarından içeri girer ve hücre metabolizmasını modifiye ederek çalışırlar.  Bu aksiyon seçici değildir. Dilurit® BC S inovasyon sayfamızı ziyaret ederek daha fazla bilgi edinin.

Oksitleyici Olmayan Biyositler:

Mikrobiyal hücrenin bileşenleriyle veya belirli metabolik süreçlerin inaktivasyonu ile spesifik olarak reaksiyon verirler. Bu aksiyon seçicidir ve genel olarak pH değerine bağlı değildir.

Dilurit®, Ferrocid®, Turbanion® and Kuriverter® : Endüstriyel resirkülasyonlu su sistemlerinde ve membran filtrasyon ünitelerinde mikro organizmaların (bakteri, mantar ve algler) ve makro organizmaların (örneğin midye) çoğalmasını etkin bir biçimde kontrol etmek için kullanılır.

Dikkat:Biyositler güvenlik önlemlerine dikkat edilerek kullanılmalıdır.Kullanmadan önce etiket ve ürün bilgileri mutlaka okunmalıdır.

Ferrocid 5280-S – İçme suyu arıtma işlemi için eksiksiz bir ürün.

Ferrocid 5280-S basit bir yönetim çözümüyle içme ve kullanma suyu kontrolünü garantileyen kendi türünde eşsiz bir üründür.

Kullanımı sayesinde, içme suyunu tehlikeye atmadan veya bitkilere zarar vermeden bakteri üremesini önlemek mümkündür.

Ferrocid 5280-S kireçlenmeyi engeller ve yaygın kullanılan diğer oksidasyon ürünlerine kıyasla üstün pas önleyici korumayı garantiler.

  • Biyosidal Ürünler Yönetmeliğine uygundur
  • Lejyoner hastalığı
  • Suya metallerin karışmasının önlenmesine yardım eder
  • Daha temiz ve etkili sistemler
  • Daha düşük enerji tüketimi
  • Kolay ve güvenli kullanım

Ferrocid 5280-S Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin Ürün tipi 5’e (içme ve kullanma suyu) yönelik hükümlerine uygundur.

Size hizmet vermekten memnuniyet duyarız.