Ferrocid®/Dilurit®

Ferrocid®

Kurita’nın, su sistemlerinizin biyolojik kirlilikten korunması için sunduğu zengin biyosit ve dezenfektan ürünleri serisi

Ferrocid®: Endüstriyel resirkülasyonlu su sistemlerinde ve membran filtrasyon ünitelerinde mikro organizmaların (bakteri, mantar ve algler) ve makro organizmaların (örneğin midye) çoğalmasını etkin bir biçimde kontrol etmek için kullanılır. Oksitleyici ve oksitleyici olmayan biyositler balçık oluşumuna ve birçok bakteri türüne karşı etkilidir. Bu organizmalar korozyonu hızlandıran şartları oluşturmanın yanı sıra biyolojik tortulaşmaya da neden olur ve Legionella bakterisi için uygun bir yaşam ortamı sağlar.

  • Biyofilm oluşumunu kontrol altına almak için biyositlerin ve biyodispersantların kombine şekilde kullanıldığı son derece kapsamlı su şartlandırması uygulanmalıdır.
  • İçme sularında başta Legionella olmak üzere mikrobiyolojik çoğalmaya karşı spesifik biyositlerle su şartlandırma özellikle tavsiye edilir.

Ilık sular Legionella için çok elverişli ortamlardır. Buharlaşma nedeniyle özellikle duşlar Lejyoner hastalığının insanlara bulaşmasında önemli bir risk oluşturmaktadır. Bu nedenle içme suyu sistemlerinde su şartlandırması önemle tavsiye edilir.

Dikkat: Biyositler güvenlik önlemlerine dikkat edilerek kullanılmalıdır. Kullanmadan önce etiket ve ürün bilgileri mutlaka okunmalıdır.